Kan man begå hets mot folkgrupp på grund av heminredning?

2019-06-01 i Övriga brott
FRÅGA
Får man inreda sitt hem, förutsatt att det inte syns utifrån, hur man vill?Kan man ställas till svars (för t.ex. hets mot folkgrupp) för inredning som kan upplevas kränkade av en besökare i hemmet?Finns det någon gräns där antalet besökare i hemmet förändrar detta?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För hets mot folkgrupp döms den som

1) i ett uttalande eller annat meddelande som sprids

2) hotar eller uttrycker missaktning för

3) folkgrupp eller annan sådan grupp av personer

4) med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck (se 16 kap. 8 § brottsbalken (BRB)).

För det första måste hotet eller missaktningen uttrycks i ett uttalande eller i något annat meddelande som sprids. Ett meddelande kan lämnas muntligen eller skriftligen men kan också lämnas på annat sätt. Det innebär att inredning - såsom en affisch - kan rymmas inom det begreppet.

Meddelandet måste vidare har spridits. Med detta avses att meddelandet har överförts till andra personer utanför den helt privata sfären. Samtidigt krävs i princip att meddelandet nått ut till fler än enbart ett fåtal personer. Det krävs därför inte att meddelandet sprids bland allmänheten. Detta torde innebära att inredning i normala fall inte utgör hets mot folkgrupp, men det beror förstås på vilka som kan tänkas fått del av detta - med andra ord hur många och vilka som besöker lägenheten. Däremot utgör inte bostaden i sig ett hinder mot att detta brott kan begås genom inredning i form av exempelvis affischer.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (790)
2020-07-10 Påföljd för grovt penningtvättsbrott
2020-07-09 Vad som räknas som ett barnpornografibrott
2020-07-08 När är banker skydliga att undersöka kundens suspekta ekonomiska beteende?
2020-07-06 Vad är preskriptionstiden för falsk tillvitelse?

Alla besvarade frågor (81800)