Kan man bedriva verksamhet i en bostadsrätt?

2021-08-30 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej,Jag har en bostadsrätt och önskar sälja hantverk vid enstaka tillfällen, ha bokade kunder för att sälja hantverk och/eller öppet någon halvdag i veckan för försäljning till dropin kunder. Är det ok?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller.s

Huvudregel

Huvudregeln i bostadsrättslagen är att en bostadsrätt inte får användas till annat än det ändamål som den är avsedd för, 7 kap. 6 § bostadsrättslagen. Eftersom du beskriver att du har en bostadsrätt ska den därmed som utgångspunkt användas som bostad.

Undantag

Lagen säger dock att om man avviker från ändamålet när man använder bostaden så får föreningen bara åberopa detta om användningen har betydelse för föreningen eller medlem i föreningen. Således kan en mindre verksamhet som inte påverkar eller stör andra vara okej.

Huruvida du får bedriva verksamheten i din bostadsrätt eller inte beror alltså på omständigheterna i det enskilda fallet. För att veta huruvida du kan bedriva en sådan verksamhet föreslår jag att du vänder dig till din bostadsrättsförening.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Sara Djogic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1247)
2021-10-24 Hur tar man del av uppgifter om bostadsrätter?
2021-10-01 Störningar i bostadsrätt
2021-09-27 Köpa bostadsrätt i befintligt skick och köparens undersökningsplikt
2021-09-25 Kan en bostadsrättsförening neka köpare medlemskap på grund av låg inkomst?

Alla besvarade frågor (96515)