Kan man avtala om moralisk kompensation pga otrohet?

2018-11-03 i Avtal
FRÅGA
HejI andra EU-länder finns bestämmelser att om en partner i ett äktenskap är otrogen kan den andre partnern kräva att inte dela tillgångar och egendom som köpts under den tiden som man varit gifta eller tillgångar man tagit med sig in i äktenskapet, samt även kräva moralisk kompensation. Min fru och jag har förstått att så inte är fallet i Sverige, men vi vill skriva ett sådant avtal oss emellan. I vilken utsträckning kan man skriva ett sådant avtal i Sverige, alltså så att det blir bindande? I vilken utsträckning kan man definiera konsekvenserna (ekonomiska konsekvenser) pga otrohet i ett sådant avtal? Kan ni bistå med hjälp för att formulera ett sådant avtal så att det blir väl skrivet? Tar man lämpligast fram det (alltså att vi köper den tjänsten av er) i dialog per email eller i ett möte? Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Inom svensk rätt är utgångspunkten att det råder avtalsfrihet. Avtalsfriheten innebär att det står vart och en fritt att bestämma vem man vill ingå avtal med och under vilka villkor.

Avtalsrätten är trots utgångspunkten om avtalsfrihet inte utan inskränkningar. En inskränkning är principen om pactum turpe. Principen innebär att avtal som är olagliga eller har ett omoraliskt syfte inte förtjänar rättsordningen skydd. Att avtala om att en part inte ska få dela tillgångar och egendom samt kräva moralisk kompensation på grund av otrohet torde falla under principen om pactum turpe. Det är därför inte möjligt att avtala bindande om det du efterfrågar.

Det står givetvis dig och din fru fritt att avtala om vad ni vill; däremot kommer ni inte att ha någon nytta av avtalet. Om någon av er i framtiden skulle försöka göra avtalet gällande och den andra parten vägrar, är det i slutändan domstol som ska avgöra ärendet. En domstol kommer sannolikt att avvisa talan redan på principen om pactum turpe. Skulle domstolen mot förmodan pröva avtalets giltighet kommer det anses som ett oskäligt avtalsvillkor varför avtalet eller de avtalsvillkor som är oskäliga kommer att jämkas enligt 36 § Avtalslagen.

Det närmsta alternativet ni kommer till att reglera vilken uppdelning som ska ske i samband med en eventuell skilsmässa är att ni upprättar ett äktenskapsförord. I äktenskapsförordet kan ni bestämma att all egendom ni hade med er in i äktenskapet ska vara vardera makens enskilda, likväl som egendom och tillgångar ni skaffar under äktenskapet. Dock kommer äktenskapsförordet inte vara beroende av eventuell otrohet. Är ni intresserade av att upprätta ett äktenskapsförord kan jag varmt rekommendera att ni använder er av Lawlines avtalstjänst, vari ni kan skapa ett sådant till ett konkurrenskraftigt pris.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1078)
2019-03-20 Vad gäller när fastighetsägarna säger en sak men den allmänna principen säger en annan?
2019-03-20 Möjlighet att i efterhand ensidigt förändra avtalsvillkor
2019-03-19 Kan leasingföretaget ändra ett avtal?
2019-03-18 Vad är en Non-Waiver klausul på svenska?

Alla besvarade frågor (66900)