Kan man avtala om föräldraskapet?

2020-01-26 i Faderskap
FRÅGA
Hej, om jag använder en privat spermiedonator (alltså en egen kontakt) kan jag då skriva ett avtal på egen hand som gäller mellan oss och som håller juridiskt? Det vill säga, donatorn är med på att donera och helt avsäga sig faderskapet men är öppen för kontakt om barnet önskar det vid ett senare tillfälle.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga berör främst Föräldrabalken (FB).
Reglerna i FB är tvingande, vilket betyder att dem inte kan avtalas bort. Bestämmelserna i lagen är utformade efter barnets perspektiv, barnets bästa ska alltid ha företräde. Och enligt barnets bästa ska ett barn ha två föräldrar.

Är man gift presumeras då mannen vara far till barnet. (1:1 FB). Är kvinnan ogift och ingen fader bekräftar faderskapet så måste socialnämnde starta en utredning om vem som är barnets far. (1:3 FB).

Vill också påpeka att föräldraskap och vårdnadshavare är skilda saker, även enligt föräldrabalken. Är modern ogift vid barnets födsel presumeras hon vara ensam vårdnadshavare här ">(6:3 FB).

Avslutningsvis så går det alltså inte att avtala bort faderskapet till ett barn man är biologisk pappa till.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Andreas Broman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (313)
2020-08-08 Fastställande av faderskap
2020-07-24 Vem kan häva bekräftat faderskap?
2020-07-11 Kan man avsäga sig sitt faderskap?
2020-05-28 Faderskapspresumtion om befruktning sker innan skilsmässa och födsel efter

Alla besvarade frågor (82647)