Kan man avtala om en månads uppsägningstid på hyresrätten?

2019-01-31 i Hyresrätt
FRÅGA
HejJag ska hyra ett rum från och med februari. Som inneboende i en tjejs hyreslägenhet. Jag vill kunna säga upp kontraktet på en månad. Jag vill kunna säga upp det på en månad även fast jag bott där längre än 9 månader eller längre än ett år. Kan man skriva så i kontraktet? mvh
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Hyreslagen reglerar ditt avtal
Bestämmelser rörande hyra regleras i 12 kap. jordabalken, ibland kallad hyreslagen (här förkortad 12 kap. JB). Lagen är tvingande till hyresgästens fördel (12:1 1 st. 5 p. JB), vilket innebär att för hyresgästen förmånligare avtalsvillkor är giltiga, men inte omvänt.

Formkrav för hyresrätt
Hyresavtal är i mångt och mycket fria från formkrav: t.ex. får hyresvärden och hyresgästen själva komma överens om avtalet ska ingås skriftligen eller muntligen (12:2 JB). Hyresavtalet kan också ingås för bestämd eller obestämd tid, 12:3 JB. Enligt 12:4 1 st. 1 p. JB kan ett hyresavtal sägas upp "vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen", i de fall hyresavtalet avser en bostadsrätt och längre avtalstid inte avtalats. Detta är dock en bestämmelse syftar till att stärka hyresgästen ställning; har ni avtalat om en månads uppsägningstid för din del, gäller avtalet istället för denna bestämmelse. Kom ihåg att det är lättare att bevisa vad som är överenskommet när det finns reglerat i avtalet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Caroline Hallén Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1413)
2019-08-25 Uppsägningstid hyresavtal
2019-08-23 Vad är skillnaden mellan nyttjanderätt och hyresrätt?
2019-08-23 Vilka skyldigheter har hyresgästen att återställa en lokal vid avflyttning?
2019-08-22 När får en hyresgäst besittningsrätt?

Alla besvarade frågor (72228)