FrågaAVTALSRÄTTAvtal30/12/2018

Kan man avtala om återköpsrätt?

Är det tillåtet att sälja böcker med ett garanterat återköpsvärde? Dvs säljaren garanterar att köpa tillbaka boken till ett lägre pris efter en överenskommen tidsfrist. Exempel: Jag säljer en bok för 500 kr och garanterar att köpa tillbaka den för 400kr inom 14 dagar, 300kr inom 30 dagar, 200 kr inom 60 dagar. Därefter upphör återköpsgarantin/rätten och köparen får istället behålla boken.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.

Tillämpliga lagrum
Tillämpliga lagar på din fråga hittar i Avtalslagen (AvtL).

Avtalsfrihet
I Sverige har vi något som kallas för avtalsfrihet, vilket innebär att säljare och köpare tillsammans vid köp får avtala precis hur de vill så länge de är överens, AvtL. Detta betyder således att det är fullt tillåtet att avtala om en återköpsrätt vid försäljning av böcker. Det är dock viktigt att man som säljare tydligt skriver ett köpeavtal om vad det är som gäller, det vill säga vilket pris och inom vilken tidsfrist som man har rätt att köpa tillbaka böckerna, för att inte tvister ska uppstå i framtiden. Det är fortfarande fullt tillåtet att avtala om detta muntligt, men i bevishänseende är muntliga avtal svåra om tvister uppstår mellan parterna. Något som man också bör beakta vid skrivandet av detta avtal är hur situationen ser ut om boken skulle ha blivit skadad i köparens vård. Ska återköpsvärdet i så fall beräknas billigare än det annars skulle gjort i fint skick?

Avslutning
Som du har förstått är det fullt tillåtet att sälja böcker med återköpsrätt. Så länge detta avtal inte är uppenbart oskäligt för någon av parterna så är det giltigt. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och är det så att du har några följdfrågor så är det bara att höra av dig till mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag.

Vänligen

Lisa GustafssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning