FrågaFAMILJERÄTTFaderskap21/06/2018

Kan man avtala bort sitt faderskap?

Kan man på förhand genom avtal avsäga sig sitt föräldraskap?

Ett exempel:

Ett par där mannen inte vill ha barn medan kvinnan vill, skriver ett avtal där det framgår att i den händelse kvinnan blir gravid så tar hon fullt och ensamt ansvar för barnet, eventuellt adopterar (om man nu kan adoptera sitt eget barn, alltså adoptera även mannens "del i föräldraskapet") medan mannen ej kommer uppges som fader.

Sedan blir hon gravid, hon uppger trots avtalet mannen som fader.

Kommer det då juridiskt krävas ett faderskapstest, och blir han skyldig att betala underhåll när eventuellt test visar att han är barnets far?

Eller kan han frånsäga sig föräldraskap genom att hänvisa till avtalet (skriftligt med vittnen) som skrivits innan kvinnan ens blivit gravid?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Föräldrabalken kan inte avtalas bort

Föräldraskap regleras i föräldrabalken (FB), en lag som är tvingande till skydd för barnet. Att lagen är tvingande innebär att reglerna inte kan avtalas bort. Om ni skriver ett avtal där mannen frånsäger sig sitt framtida faderskap är detta alltså ett ogiltigt avtal och inte något som kan åberopas rättsligt. Inte heller den underhållsskyldighet som följer av ett föräldraskap är möjlig att avtala bort.

Utredning för att fastställa faderskap

Vill mannen i ditt fall försöka undanhålla sitt faderskap för samhället, är det som kommer hända efter att barnet fötts att socialnämnden kommer att göra en utredning för att försöka fastställa faderskapet (2 kap. 1 § FB). Utredningen görs i barnets intresse, därför tas ingen hänsyn till huruvida ni som föräldrar vill att den ska ske eller inte. Till utredningen kommer det inhämtas uppgifter från dig som mamma och även från andra personer om så behövs. Faderskapstest kan komma att göras för att fastställa faderskapet.

Notera även att om du som mamma utan giltiga skäl skulle vägra att delta i utredningen, exempelvis genom att vägra uppge tänkbara pappor, förlorar du din rätt till underhållsstöd från pappan om faderskapet senare fastställs (18 kap. 8 § socialförsäkringsbalken).

Sammanfattning och råd

Han kan inte frånsäga sig varken faderskapet eller underhållsskyldigheten genom ett avtal.

Ni skulle däremot kunna avtala om att du ska ha enskild vårdnad, dock ska ett sådant avtal godkännas av socialnämnden (6 kap. 6 § FB). Ett annat alternativ kan vara att adoptera bort barnet, detta kan dock göras först efter födseln och kräver ditt samtycke (4 kap. 5 a § FB). Vidare ska domstolen i så fall pröva om adoptionen är lämplig utifrån principen om barnets bästa (4 kap. 6 § FB).

Hoppas du känner att du fick svar på frågan. Återkom gärna vid fler frågor!

Med vänliga hälsningar,

Angelica KarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Faderskap? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000