FrågaAVTALSRÄTTAvtal06/04/2021

Kan man avtala bort giltiga betalningsmedel?

Hej enligt Riksbanken så är kontanter giltiga betalningsmedel. Enligt fler frågor här så kan den giltiga betalningsmetoden avtalas bort. Var finns det lagligt stöd för att de kan avtala bort denna betalningsmetod?

Det känns lite flummigt att ett företag bara kan sätta upp en handskriven lapp på dörren.

När man på en hemsida måste man nämna villkor för köpet.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Som du nämner är huvudregeln att sedlar och mynt som ges ut av Riksbanken lagliga betalningsmedel i Sverige, se 5 kap. 1 § stycke 2 Riksbankslagen. Denna bestämmelse är däremot dispositiv, det vill säga att parterna kan avtala om annat med stöd av den så kallade avtalsfriheten.

Ett företag kan alltså välja att neka kontanter helt och hållet, eller välja att neka enbart mynt eller enbart sedlar.

Ett undantag från denna avtalsfrihet finns däremot inom sjukvården. Detta undantag har växt fram ur en dom i Högsta förvaltningsdomstolen från 2015 där domstolen menade att landstinget måste erbjuda patienter möjligheten att betala med kontanter.

Som svar på din fråga så kan man alltså avtala bort giltiga betalningsmedel med stöd av avtalsfrihet, detta då lagparagrafen i Riksbankslagen är dispositiv.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Ibrahim HalwachiRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning