Kan man avstå vårdnaden om sina barn?

2015-08-17 i Barnrätt
FRÅGA
Hur gör jag för att avstå vårdnaden så att pappan blir ensam vårdnadshavare för barnen?
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Enligt 6 kap. 6 § föräldrabalken får föräldrar avtala om att en av dem ska ha vårdnaden om deras gemensamma barn. För att ett sådant avtal ska vara giltigt krävs det att det är skriftligt och att socialnämnden godkänner det. Du kan alltså inte själv bestämma dig för att avstå vårdnaden om era barn, utan det krävs att du och barnens pappa är överens om att han ska vara ensam vårdnadshavare.

När socialnämnden prövar om den ska godkänna avtal om vårdnaden är barnens bästa avgörande för beslutet. Hänsyn tas också till barnens vilja med beaktande av barnens ålder och mognad. Om socialnämnden skulle komma fram till att fortsatt gemensam vårdnad är bättre för era barn än att pappan får ensam vårdnad godkänner den inte avtalet. Det är dock endast i undantagsfall som socialnämnden underkänner ett avtal om vårdnad.


Vänlig hälsning,

Caroline Orava
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1554)
2020-10-28 Måste sambo vabba?
2020-10-28 Kan min förälder förbjuda vem jag får träffa när jag är 18 år?
2020-10-27 Återkalla medgivande av pass
2020-10-27 Kan jag betala hälften av underhållet för att mamman inte låter mig träffa barnen?

Alla besvarade frågor (85553)