Kan man avstå vårdnaden om sina barn?

2015-08-17 i Barnrätt
FRÅGA
Hur gör jag för att avstå vårdnaden så att pappan blir ensam vårdnadshavare för barnen?
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Enligt 6 kap. 6 § föräldrabalken får föräldrar avtala om att en av dem ska ha vårdnaden om deras gemensamma barn. För att ett sådant avtal ska vara giltigt krävs det att det är skriftligt och att socialnämnden godkänner det. Du kan alltså inte själv bestämma dig för att avstå vårdnaden om era barn, utan det krävs att du och barnens pappa är överens om att han ska vara ensam vårdnadshavare.

När socialnämnden prövar om den ska godkänna avtal om vårdnaden är barnens bästa avgörande för beslutet. Hänsyn tas också till barnens vilja med beaktande av barnens ålder och mognad. Om socialnämnden skulle komma fram till att fortsatt gemensam vårdnad är bättre för era barn än att pappan får ensam vårdnad godkänner den inte avtalet. Det är dock endast i undantagsfall som socialnämnden underkänner ett avtal om vårdnad.


Vänlig hälsning,

Caroline Orava
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1477)
2020-07-13 Flytta utomlands med barn utan samtycke från andra föräldern
2020-06-30 Kan jag få ensam vårdnad?
2020-06-30 Vad innebär det att ha gemensam vårdnad?
2020-06-30 Får boendeföräldern ensam besluta om val av förskola ?

Alla besvarade frågor (81922)