Kan man avsluta konton i ett dödsbo?

FRÅGA
HejOm det finns flera banker och konton i ett dödsbo, kan man avsluta några? Så att man har en bank kvar när det är dax för arvskifte, eller går det att göra det ändå?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När en person avlider får dennes efterlevande make och arvingar (dödsbodelägare) förvalta egendomen som lämnats kvar (18 kap. 1 § ärvdabalken). Syftet är att vårda och bibehålla egendomen för att slutligen överföra den till arvingarna (jfr. NJA 2009 s. 143).

I den uppgiften tillkommer en rätt att företräda dödsboet och handla i dess namn (18 kap. 1 § ärvdabalken).

Så länge som dödsbodelägarna agerar inom syftet är de därför berättigade att vidta i princip alla åtgärder som den avlidne kunde göra. Att samla banktillgodohavanden på ett konto och avsluta de andra faller inom det syftet. Konton kan ha olika räntesatser och risker kopplade till sig. Om så föreligger kan det vara bra att tänka på till vilket konto som tillgodohavandena samlas på. Generellt tolereras inte mer än en medelstor risk.

Att samla banktillgodohavandena på ett konto är inget krav för att kunna skifta boet. Det kan dock göra det lättare för att se hur mycket tillgångar som finns. Det viktiga är att arvingarna får så mycket som de har rätt till. Vilket konto det tas ifrån har ingen betydelse (om inte den avliden genom testamente förordnad något annat).

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen med en ny!

Vänligen,

David Naud Björklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (913)
2020-01-26 Upprättande av bouppteckning
2020-01-23 Vad har jag för arvsrätt och ansvar efter min pappa bosatt utomlands?
2020-01-20 Vilka ska kallas till en bouppteckningsförrättning?
2020-01-19 Giftorättsgods eller arvskifte?

Alla besvarade frågor (76629)