Kan man avskära sina barn från en annan vårdnadshavare?

2021-10-20 i Barnrätt
FRÅGA
Delad vårdnad med barnens pappa som har utnyttjat barnen sexuellt, men inte blivit fälld. Vad händer om jag tar med mig barnen Och flyttar till Gran Canaria, och blir anmäld...får jag och barnen komma tillbaka till Sverige eller måste vi vänta tills det preskriberats? Eller riskerar jag att förlora barnen och hamna i fängelse? Jag vill bara rädda mina barn och inte tvinga dom att åka till sin pappa!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag ska försöka besvara din fråga genom att redogöra för en del olika omständigheter som är viktiga för dig att beakta i din aktuella situation. För att göra detta kommer jag främst använda mig av föräldrabalken för frågor om vårdnad.

I vårdnadsfrågor tar svensk rätt stor hänsyn till barnets bästa, vilket är en lagstadgad princip (6 kap. 2 a § första stycket föräldrabalken). I andra stycket av nämnda paragraf uttrycks att:

Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid

risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, ochbarnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

Det ska alltså verkligen tas på allvar om ett barn utsatts för övergrepp av en förälder och detta ska särskilt påverka vårdnadsfrågan. Samtidigt är det väldigt högt värderat att barn tillåts ha en god kontakt till båda föräldrarna. Det finns flera exempel på fall där en förälder avskurit sina barn från den andra föräldern och därmed förhindrat barnet från en god kontakt med båda föräldrarna, vilket i sin tur inneburit att det är den föräldern som försökt skydda sina barn som förlorat vårdnaden. På grund av detta vill jag vara tydlig med att det är riskabelt att ta dina barn och flytta från den andra föräldern trots dina goda avsikter, då det med stor sannolikhet kan tala emot din lämplighet att ha vårdnad om dina barn.

Om en person som har vårdnaden av ett barn skiljer barnet från den andra vårdnadshavaren så kan det utgöra brottet egenmäktighet med barn, vilket är ett brott som finns straffbelagt i brottsbalken (brottsbalken (BrB) 7 kap 4 §). Finns det däremot beaktansvärda skäl till skiljandet, såsom övergrepp mot barnen, så kan man undgå straff, dock är detta som sagt riskabelt eftersom du riskerar att förlora din vårdnad om du avskurit barnen från sin förälder och övergreppen inte kan bevisas (FB 6 kap 5 §.)

Jag skulle rekommendera dig att, om du inte har gjort det ännu, kontakta familjerätten i er kommun. Familjerätten kan hjälpa till med vårdnadsfrågor, FB 6 kap 18 § och socialtjänstlagen 5 kap 3 §. Om det blir en vårdnadstvist så är det bättre för dig om det kan visas att du försökt skapa bättre förutsättningar för dina barn i deras bästa intresse utan att sabotera den andra förälderns utövande av vårdnad.

Jag önskar dig ett stort lycka till och du är varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline med ytterligare frågor!

Vänliga hälsningar,

Linn Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?