Kan man avsäga sig vårdnaden?

2017-11-12 i Barnrätt
FRÅGA
mitt ex vill avsäga sig vårdnaden av barnen och vill att jag ska ha dom heltid..dock ser min arbetssituation ut idag att jag inte har möjligheter till det då jag jobbar både kvällar och helger.. kan man bara avsäga sig vårdnaden? barnen har idag god kontakt med pappan och har det bra där.. och vi kommer överens annars...
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vårdnaden om barn regleras i 6 kap föräldrabalken, lagen hittar du här.

När det gäller beslut om vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa alltid vara avgörande (6 kap 2 a §).

Kan man avsäga sig vårdnaden?

Föräldrar kan gemensamt avtala om hur vårdnaden av ett barn ska fördelas. För att avtalet ska vara giltigt måste det vara skriftligt och godkännas av socialnämnden (6 kap 6 §). En förutsättning för att socialnämnden ska godkänna avtalet är att det är förenligt med barnets bästa. Det är även möjligt att skriva avtal om barnets boende och umgänge (6 kap 15 a § 3 st och 6 kap 14 a § 2 st). Även ett sådant avtal ska vara skriftligt och godkännas av socialnämnden.

Det går alltså att avsäga sig vårdnaden av ett barn om det sker genom ett skriftligt avtal mellan föräldrarna och socialnämnden godkänner avtalet. Att ensidigt avsäga sig vårdnaden av ett barn är däremot inte möjligt.

Om föräldrarna inte kommer överens?

Är det så att ni inte kommer överens om hur vårdnaden ska fördelas kan tingsrätten besluta om vårdnaden (6 kap 5 §). Vid bedömningen av hur vårdnaden ska fördelas ska rätten särskilt fästa betydelse vid föräldrarnas förmåga att samarbeta. Även här ska barnets bästa vara avgörande.

Tingsrätten kan också besluta om barnets boende (6 kap 14 a § 1 st) och umgänge (6 kap 15 a § 1 st).

Sammanfattning:

Sammanfattningsvis går det alltså att avtala om vårdnad, boende och umgänge. Det krävs dock att båda föräldrar är överens, att avtalet är skriftligt samt godkänns av socialnämnden. För att socialnämnden ska godkänna avtalet måste det vara förenligt med barnets bästa. Kan föräldrarna inte komma överens kan tingsrätten avgöra frågan.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Lisa Naudot
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?