Kan man avsäga sig sitt föräldraskap?

2016-12-03 i Barnrätt
FRÅGA
Hej Jag är skild sedan 3 år och har mina barn (5 o 13 år) växelvis med pappan som funkar jättebra. Nu vill pappan helt plötsligt inte att vi ska ha växelvis boende längre. Han tycker att barnen skulle ha det mycket bättre hos mig och han skulle ha dem typ varannan helg. Jag har en viss oro att han kommer tappa kontakten med sina barn då han i ett tidigare äktenskap har 2 barn som han idag inte har någon kontakt med och har inte haft det på över 10 år. Nu vill han att vi ska gå till familjerätten och få hjälp. Kan man som förälder avsäga sig sitt ansvar som förälder? Jag vill att barnen ska träffa sin pappa lika mycket som mig. Kan han bara bestämma att de ska bo hos mig? Kan rätten dömma ensam vårdnad till mig även om jag vill ha gemensam vårdnad?/Pernilla
SVAR

Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 6 kap. 3 § Föräldrabalken (FB) här står barnet från födseln under vårdnad av båda föräldrarna, om föräldrarna är gifta. Om det döms till äktenskapsskillnad mellan föräldrarna står barnet därefter fortfarande under båda föräldrarnas vårdnad, om inte den gemensamma vårdnaden upplöses genom rättens beslut. I 6 kap. 6 § 1 st. FB här stadgas att föräldrarna kan avtala om vårdnaden av ett barn, dvs. om vårdnaden ska vara gemensam eller om en av föräldrarna ska ha ensam vårdnad. Ett sådant avtal ska gälla om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det. Dessutom kan föräldrar enligt 6 kap. 14 a § 2 st. FB här avtala om barnets boende och enligt 6 kap. 15 a § 3 st. FB här avtala om umgänge med barnet. Även här gäller krav på skriftlighet samt att socialnämndens godkännande av avtalet.

Ni som föräldrar till era två barn kan således välja att skriftligt avtala kring vårdnad, boende och umgänge, förutsatt att det godkänns av socialnämnden. Ni skulle således genom avtal kunna komma överens om en lösning som är det bästa för barnen och som passar er. Som svar på frågan om man som förälder kan avsäga sig sitt föräldraansvar så är svaret i princip ja, om båda föräldrarna är överens, avtalar om detta samt att socialnämnden godkänner detta. Jag ställer mig dock tveksam till att detta skulle godkännas av socialnämnden eftersom det inte är förenligt med barnets bästa att barnet förlorar kontakten med ena föräldern, trots att goda förutsättningar finns för en bra relation mellan dem. Barnets bästa ska nämligen vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge, se 6 kap. 2 a § FB här . Därför skulle jag vilja påstå att det är svårt att avsäga sig sitt föräldraansvar, såtillvida det inte är oförenligt med barnets bästa. Med det sagt kan även konstateras att pappan till barnen inte ensam kan bestämma att barnen ska bo endast hos dig. Detta eftersom ni båda föräldrar måste vara överens om detta.

Slutligen kommer jag till din fråga om rätten kan besluta att du ska ha ensam vårdnad, trots att du vill ha gemensam vårdnad. I 6 kap. 5 § 1 st. FB här står det att rätten, på talan av någon av föräldrarna, kan besluta om ensam eller gemensam vårdnad av ett barn. Vid denna bedömning ska barnets bästa vara avgörande för beslutet enligt 6 kap. 2 a § FB här . Något som anses vara barnets bästa, och som väger tungt, är barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. I ditt fall skulle det alltså kunna gå så långt att rätten mot din vilja får lov att besluta om ni ska ha gemensam vårdnad eller inte. Högst troligt är dock att rätten beslutar om en fortsatt gemensam vårdnad mellan er föräldrar eftersom det inte verkar finns starka skäl nog till att upplösa den gemensamma vårdnaden. Skäl för att upplösa en gemensam vårdnad kan t.ex. vara att barnet far illa genom övergrepp eller att föräldrarna har svåra samarbetssvårigheter gällande barnet.

Jag hoppas att du fick svar på dina funderingar. Lycka till!

Med vänlig hälsning

Sara Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1616)
2021-01-24 Kan man som faster och farmor få till umgänge med barn, trots att mamman till barnen inte vill?
2021-01-24 Måste pappan godkänna att dottern tar hål i öronen?
2021-01-17 Vem kan begära faderskapstest?
2021-01-15 Vad kan jag göra om den ena föräldern inte följer dom om umgänge?

Alla besvarade frågor (88531)