Kan man avsäga sig sitt arv till förmån för en annan arvtagare?

FRÅGA
Jag bor på ett lss boende och har ingen nytta av ett kommande arv. Kan jag som bröstarvinge avsäga mig arv till förmån för min bror. Är ogift och har inga barn
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Kan man avsäga sig sitt arv?

Det finns inga hinder mot att avsäga sig sitt arv. Det finns inga lagregler kring arvsavsägenlse efter det att arlåtaren gått bort. Däremot finns en bestämmelse i ärvdalbakens 17 kap. 2 §, men den reglerar de fall då en arvtagare vill avsäga sig arvet innan det att arvlåtaren gått bort. Med tanke på att du framhåller att du väntar arvet så kommer jag anta att arvlåtaren gått bort.

Hur avsäger man sig sitt arv?

Ett skriftligt intygande på att du avsäger dig arvet ska framställas senast vid bouppteckningsförrättningen, och bouppteckningen ska innehålla en handling eller ett intygande från dig om att du avsäger dig arvet. Detta för att Skatteverket ska kunna ta hänsyn till avsägningen i bouppteckningsärendet, vilket framgår av Skatteverkets vägledning gällande avsägelse av arv.

Kan en arvtagare avsäga sig arv till förmån för en annan arvinge?

Om en arvinge avsäger sig sitt arv så fördelas den delen av kvarlåtenskapen mellan övriga arvingar, och arvingen är inte längre en dödsbodelägare. Arvingen kan alltså inte välja hur den delen han eller hon avsagt sig ska fördelas.

Om det finns fler arvingar än dig och din bror och du vill avsäga dig din arvsrätt enbart till förmån för din bror så är mitt råd till dig vara att vänta på att utfå arvet och sedan ge det till din bror i gåva.

Om ni är de enda arvingarna så räcker det med att du avsäger dig arvet så kommer den delen att tillfalla honom. Detta kan du göra genom att senast vid bouppteckningen lämna in ett skriftligt intygande om att du vill avsäga dig ditt arv.

Tveka inte på att höra av dig igen om någonting är oklart eller om du har fler frågor!

Aram Shokor
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (863)
2020-10-23 Ärver en dödsbodelägare den avlidnes skulder?
2020-10-16 Gåvor som kränker arvsrätten och förskott på arv
2020-10-15 Värdering av bostad i samband med bodelning
2020-10-11 Kommer min mans pensionsförsäkringar att ingå i dödsboet efter honom?

Alla besvarade frågor (85300)