Kan man avsäga sig ansvar för vagnskador om man ska vara körkortshandledare?

2020-07-28 i Avtal
FRÅGA
Följande förutsättningar gäller: Jag, 25 år gammal och godkänd handledare (B-körkort), ska övningsköra med en elev i en lånad (privat-) bil vars ägare har en upprättad halvförsäkring.Fråga: Kan jag skapa ett avtal som avsäger mig skyldigheten att betala för eventuella skador vid bl.a. krock.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer anta att du är handledare åt en privatperson, och att du gör det i egenskap av privatperson. Det finns mer att läsa om rollen som handledare på trasportstyrelsens hemsida som du hittar här, och en viktig punkt att inleda med är att det är du som anses som förare när ni övningskör.

Eftersom det handlar om trafikskador är trafikskadelag (1936:81) tillämplig, hädanefter förkortat TSL.

Enligt 10 § TSL utgår trafikskadeersättning ur trafikförsäkringen på fordonet om det uppstår skador på passagerare eller förare. Enligt samma bestämmelses andra stycke så utgår trafikskadeersättning om det uppstår skador på bil eller egendom i bilen som orsakats av en annan bilförares vållande eller en brist i dennes bil, till exempel bristfälliga signalsystem. Vid singelolyckor utgår alltså inte trafikskadeersättning.

Detta innebär kort sagt att om en singelolycka skulle inträffa så täcks inte sakskador av trafikförsäkringen, och inte av halvförsäkringen heller.

Kan man friskriva sig från betalningsansvar för skador som uppstår när man är handledare?

Kort sagt är svaret ja. Avtalsfrihet råder, så det står dig, eleven och bilägaren fritt att avtala om en sådan friskrivningsklausul. Din del av avtalet bör därför vara att till bästa förmåga lära upp eleven, utan att bära ansvar vid eventuella vagnskador. I realiteten bär du som de facto bilförare (se länken ovan) ansvaret för att skadan har inträffat, men vad ert avtal ska syfta till är att reglera vem som eventuellt ersätter bilägaren för skadan. Om eleven är under 18 år så ska du istället be dennes vårdnadshavare underteckna det. Vad du bör tänka på är dock att du har ett stort ansvar som handledare, och räknas som föraren när ni övningskör, så det hade utan ett avtal legat nära till hands att hålla dig ansvarig för skador som eventuellt uppstår vid en singelolycka. Detta betyder även att om du friskriver dig från ansvaret för vagnskador så finns det utrymme att jämka det avtalet om du sedan under övningskörningen skulle agera vårdslöst och orsaka bilskadorna genom felaktiga eller farliga råd.

Hur ska avtal formuleras?

Avtalet behöver inte följa någon formalia utöver datering och signaturer, men det kan vara bra att teckna avtal med både den som du lär upp och den som lånar ut bilen. Den som lånar ut bilen ska acceptera att denne riktar anspråk mot den som blir upplärd vid eventuell singelolycka, och den som blir upplärd av dig ska ha en motsvarande förståelse för situationen. Ju tydligare och otvetydigt avtalet är desto bättre.

Jag hoppas detta besvarar din fråga.
Du är välkommen att höra av dig till oss på Lawline om du har ytterligare frågor.

Kör försiktigt!

Aram Shokor
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1431)
2021-03-03 Vad krävs för att ett avtal som ingåtts via en smartphone ska bli bindande?
2021-02-27 Är det tillåtet att spela på någon annans spelkonto?
2021-02-27 Behöver jag gå till den verkstaden som försäkringsbolaget säger?
2021-02-27 Avtalslagen eller köplagen?

Alla besvarade frågor (89872)