Kan man avboka en festlokal med hänvisning till covid-19 och få tillbaka förskottsbetalningen?

2020-04-28 i Avtal
FRÅGA
Hej!Vi hade planerat att gifta oss i sommar men på grund utav Corona kommer vi att skjuta på bröllopet till nästa sommar. Vi har redan betalt in ett förskott på 15 000:- till festlokalen. Har vi rätt att få tillbaka dom pengarna eller räknas det som en avbokning?Stort tack i förhand!
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om avtal finns i avtalslagen (AvtL).

Din fråga handlar om rätten att få tillbaka en förskottsbetalning för en festlokal med hänvisning till den pågående Covid-19 pandemin eller om situationen ska behandlas som en vanlig avbokning. Jag vill poängtera att mitt svar kan ändras beroende på hur avtalet och dess villkor ser ut och att regeringen kan komma med nya restriktioner.

Kan man avboka en festlokal med hänvisning till covid-19 och få tillbaka en eventuell förskottsbetalning?

Principen att avtal ska hållas är en grundläggande princip inom avtalsrätten. När en part i ett avtal väljer att inte prestera enligt avtalet kan den andra parten ha rätt till skadestånd på grund av kontraktsbrott. I ett avtal finns det ofta reglerat vad som händer om en part inte fullföljer avtalet eller väljer att avboka.

Principen om att avtal ska hållas är inte absolut. Undantag är exempelvis om ett avtalsvillkor är oskäligt (36 § avtalslagen) eller om det föreligger force majeure. Ett avtalsvillkor kan jämkas om oförutsedda händelser medför att de ursprungliga avtalsvillkoren blir oskäliga. En jämkning kan innebära att avtalsprestationerna, t.ex. avbokningskostnaden, kan sättas ned.

Force majeure däremot är en ansvarsfrihetsgrund som kan åberopas av en avtalspart som inte kan fullfölja sina åtaganden enligt avtalet på grund av extraordinära och svårförutsedda händelser. Avtalsparten är således befriad från att fullfölja sin del av avtalet om en sådan situation råder. I avtal brukar force majeure-klausuler ingå som reglerar situationen i händelse av force majeure.

I Sverige finns det inga lagregler kring force majeure. Om det inte finns en force majeure-klausul i avtalet är rättsläget är därför oklart.

Den 27 mars 2020 tog regeringen beslut om att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för över 50 personer (Förordning (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar). Förbudet omfattar till exempel konserter, demonstrationer, idrottsevenemang, marknader och mässor. Ett bröllop är en privat tillställning och omfattas således inte av förbudet. Min bedömning är att man inte kan hänvisa till regeringens beslut och åberopa att det föreligger en extraordinär omständighet, det vill säga force majeure, för att inte prestera enligt avtalet. Om regeringen förbjuder privata tillställningar ser jag dock en möjlighet att kunna åberopa force majeure.

Rekommendation

Jag rekommenderar er att kolla igenom avtalet och dess avbokningsregler. Avbokningsreglerna kan likställas med avtalets hantering av kontraktsbrott. Det går att med stöd av 36 § avtalslagen argumentera för att kostnaderna för avbokning kan sättas ner på grund av pandemin om villkoren framstår som oskäliga. Att de framstår som oskäliga kan vara att företaget i fråga inte haft några utgifter eller investeringar kopplade till avtalet. Jag rekommenderar er därför att kontakta er avtalspart om ni anser att avbokningskostnaderna är oskäliga. På grund av att regeringen inte har förbjudit privata sammankomster så går det inte att hänvisa till regeringens beslut för att använda force majeure som en ansvarsfrihetsgrund.

Avslutningsvis vill jag beklaga att Covid-19 har ställt till det för era planer och jag önskar att ni får ert drömbröllop nästa sommar.

Vänligen,

Julia Persson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1454)
2021-04-06 Kan man avtala bort giltiga betalningsmedel?
2021-04-03 Måste man säga att man är sambo i sin lånelöfte?
2021-04-03 Vilka åtgärder kan vidtas inom ramen för en framtidsfullmakt?
2021-03-31 Boka tid med jurist

Alla besvarade frågor (91059)