Kan man återkräva sin betalning för studentflaket om man ångrar sig?

2020-03-21 i Avtal
FRÅGA
Jag ordnar studenflak för vår klass i år men jag har svårt att få folk att betala samt att en kille nu vill hoppa av. Dock berättade jag till de med ett lätt avtal som tyder "med denna signatur binder du dig att betala din del av student flaket" han hävdar nu att han ska få sina pengar tillbaka.Vad ska jag göra?Med vänlig hälsning
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan du ställer är en i huvudsak avtalsrättslig fråga, och där är det framförallt avtalslagen som är tillämplig. I detta fallet finns det tre centrala frågor att reda ut.

(1) Har ni ingått ett giltigt avtal (2) Är han som vill hoppa av studentflaket bunden av avtalet? (3) Finns det någon lagstadgad ångerrätt för honom i denna situation?

Har ni ingått ett giltigt avtal?

För att ett avtal ska ha ingåtts måste det ha skett ett anbud och en accept. Det har i detta fallet skett i och med att du lade fram ditt villkor (anbudet) och att han signerade (accepten). Ett avtal har således kommit till.

Är han som vill hoppa av studentflaket bunden av avtalet?

Inom avtalsrätten är huvudregeln en princip på latin som lyder patca sunt servanda" vilket betyder att avtal ska hållas (1 § AvtL). Det finns dock undantag från denna huvudregel och dessa undantag hittar vi i 3 kap. AvtL. Dessa undantag innefattar saker som råntvång, svikligt förledande, utnyttjande av trångmål och andra liknande grunder. Av vad som framkommer av frågan är inget av dessa undantag tillämpliga på din situation. Det finns även en möjlighet att få ett avtal ogiltigförklarat med hjälp av 36 § AvtL, men den lär inte heller vara tillämplig på din situation i och med att ni båda är privatpersoner. Således är avtalet om betalningen av studentflaket bindande.

Finns det någon lagstadgad ångerrätt för honom i denna situation?

I vissa fall finns det en lagstadgad ångerrätt vid köp eller avtal. Ett exempel på ett sådant fall är i kreditköpssituationer mellan näringsidkare och konsumenter (se 21 § KKrL). I denna situationen så finns det ingen lagstadgad ångerrätt, och han har inget legalt stöd till att få häva betalningen.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis så har ett avtal ingåtts, det har en bindande verkan och det finns ingen lagstadgad ångerrätt i denna situationen. Du är således inte skyldig att betala tillbaka honom för studentflaket.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Alicia Holmgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1355)
2020-09-24 Bundenhet - Fullmakt - VD:s behörighet i aktiebolag - Vad gäller?
2020-09-17 Kan man upprätta en gemensam framtidsfullmakt?
2020-09-16 Kan en anställd teckna avtal i firmans namn med uppdragsgivare?
2020-09-13 Jag och min klass bokade en studentskiva. Om vi avbokar, får vi alla pengarna tillbaka?

Alla besvarade frågor (84313)