FrågaPROCESSRÄTTDomstol23/09/2022

kan man åtala för flera mordförsök i samma åtal?

Mordförsök. Om en gärningsman försöker döda två personer, kan domstol lägga ihop åtalen. Dvs planerar att mörda. Frågan gäller att någon planerat att mörda mig två gånger. Nu är min syster död och jag misstänker ett tredje mordförsök som denna gång fullbordade.

Lawline svarar

  

Hej!

 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det låter som ganska allvarliga omständigheter du anger, och om det är något som inte redan utreds av polis, borde du anmäla detta. Jag tolkar det som att du undrar om flera olika mordförsök och fullbordade mord kan läggas ihop och åtalas samtidigt i domstol. 

Jag är inte helt säker på hur jag ska tolka din formulering att ”lägga ihop åtalen”, men om en person misstänks för flera mordförsök, mord och förberedelser till mord, är det möjligt att samtliga gärningar avhandlas i samma mål, vid samma rättegång. Varje försökt att ta livet av någon annan rubriceras då som ett eget brott. Det är alltså möjligt att åtalas för flera mordförsök, mord och förberedelse till mord, i samma rättegång. Om gärningarna har begåtts var för sig, så lär de åtalas var för sig också, alltså stå som separata gärningar, men om mordförsöket sker gentemot två personer i samma gärning, så kan åklagaren åtala detta som en samlad gärning. I det stora hela spelar det ingen större roll om åklagaren åtalar för två mordförsök var för sig, eller som en gärning. Det viktigaste för din fråga torde vara att det är möjligt att i samma rättegång avhandla flera olika gärningar, oavsett om de har med varandra att göra eller inte. Det är till och med åklagarens och domstolens utgångspunkt vanligtvis, att försöka avhandla alla misstankar mot en person vid samma rättegång, för att kunna göra en samlad bedömning och ge ett straff beaktat samtliga brottsmisstankar. 

Vad innebär ”planera att döda”?

Det är i sig inte är ett brott att planera ett mord i sitt huvud, eller att tänka att döda någon. Det krävs vanligen att man gått vidare från det egna planeringsstadiet. Då kan man döma för förberedelse till mord, om gärningspersonen befattar sig med något hjälpmedel som är ägnat att användas vid brott – exempelvis skaffar sig en pistol – eller betalar eller tar emot pengar för att utföra ett brott. Vidare kan man dömas för stämpling till mord, om man tillsammans med någon annan planerar, beslutar eller försöker beställa ett mord (23 kap. 2§ brottsbalken). Slutligen kan man också göra sig skyldig till anstiftan till mord, vilket innebär att man förmått någon annan att utföra gärningen (23 kap. 4§ 2st brottsbalken). Det torde alltså som utgångspunkt, för att en enskild gärningsman ska begå ett brott som du beskriver, att denne gått längre än endast i huvudet planerat gärningen, och antingen skaffat hjälpmedel för att begå brottet, ta betalt eller betala andra, eller kontaktat andra för att planera eller begära gärningen. 

 För att dömas för mordförsök krävs att man gått ännu längre än ovan, alltså att man gått så långt i processen att man påbörjat utförandet av brottet, med fara för att det skulle fullbordats (23 kap. 1§ brottsbalken). Det krävs alltså att man påbörjat gärningen, och denna bedömning är alltid svår och beror på de enskilda omständigheterna i varje enskilt fall när det ska räknas som att gärningen påbörjats. Om man skaffat en pistol för att utföra ett mord, torde det i sig kunna utgöra brottet ”förberedelse till mord”, men om man åker hem till någon och avfyrar skottet mot personen man avser att träffa, blir gärningen i stället rubricerad som försök till mord. Då åtalas inte för både förberedelsen, att skaffa pistolen, och försöket, själva avfyrandet, om de skett i samma syfte, utan det kallas att förberedelsen konsumeras av den senare inträffade gärningen. Men allt beror på omständigheterna kring förberedelsen och händelsen, och dess koppling.

Sammantaget är det möjligt att åtala för både mord, försök till mord och förberedelse till mord, vid samma rättegång, och även för domstolen att döma för flera gärningar samtidigt. Vad som dock ska betonas är att man inte åtalas för två brott som tillhör samma händelsekedja, exempelvis både förberedelse och försök, om gärningarna är sammankopplade till samma syfte kan man säga. Så om gärningarna du hänvisar till är olika moment i samma händelseförlopp, alltså först planering och sen fullbordat brott – så torde man inte döma för båda gärningarna. Men om gärningarna är hänförliga till olika tillfällen, syften, personer eller liknande, så är det möjligt att åtala och döma för flera gärningar vid samma rättegång och i samma dom. 

Jag hoppas att du fått någon vägledning i dina frågor, och att jag förstått dina frågor rätt. Annars är du välkommen att återkomma till oss genom att ställa en ny fråga! 

Bästa hälsningar, 

Sara PedersenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”