Kan man åtala en tjänsteman på länsstyrelsen för tjänstefel?

2015-07-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Kan man åtala en tjänsteman på länstyrelsen för tjänstefel och vart sänder man i så fall detta.Vilka lagar kan jag använda.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Reglerna om tjänstefel finner du i 20 kap. brottsbalken. Däri står det angivet att en person som vid myndighetsutövning, genom att agera uppsåtligen eller oaktsamt, åsidosätter vad han eller hon har till uppgift döms för tjänstefel. Av din fråga framgår inte vad tjänstemannen har gjort, och det är därför inte möjligt för mig att bedöma ifall det rör sig om tjänstefel.

Om du vill göra en brottsanmälan avseende tjänstefel ska du vända dig till polisen.

Skriv gärna en kommentar om du har ytterligare frågor.

Med vänliga hälsningar,

Viktor Friberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2464)
2020-10-19 Hur länge finns en uppgift kvar i belastningsregistret?
2020-10-19 ​Utsatt för brott utomlands.
2020-10-19 När börjar preskriptionstiden räknas?
2020-10-18 Vad är skillnaden mellan olaga hot och övergrepp i rättssak, och vada kan straffet bli?

Alla besvarade frågor (85162)