Kan man ärva skulder associerade till legat?

2021-03-18 i Testamente
FRÅGA
Om jag ärver (via testamente) en ganska värdefull bil som har ett lån kvar till bilfirman den är köpt hos. Vem betalar det lånet? Jag, och det dras av på köpesumman som jag får. Eller dödsboet löser lånet och jag kan sälja bilen till dess fulla värde var inte jag vill? Kan man i princip ärva lån?Med vänlig,hälsningKerstin Eriksson
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om testamente och legat återfinns vägledning i ärvdabalken (ÄB).

I regeln ärver man inte skulder, detta torde dock aktualisera ett undantag. Vid testamente är det testatorns vilja som är avgörande (11 kap. 1 § ÄB). Jag kommer strax belysa varför viljan är avgörande. Utifrån omständigheterna utgör bilen ett s.k saklegat (11 kap. 10 § ÄB). Frågan är vad som sker ifall legatet är belånat, vem tar således hand om lånet. Vanligtvis ska egendom som testamenteras bort vara i det faktiska tillståndet det var när testatorn avled. Således tillfaller den som ärver bilen även det lånet. Det finns däremot chans från att få värdeminskning och ersättning om det framgår enligt testatorn vilja. Detta anses dock enbart applicerbart vid pantsättning av fast egendom eller annan sakrättslig problematik.

Slutsats

Det blir den som ärver bilen som måste stå för lånet om det väljer att ta emot legatet. Det finns inget anspråk man kan vända sig med till dödsboet. Detta är således ett undantag från att man inte ärver skulder.

Hoppas detta svarar på din fråga, har du ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Leo Pizarro Vargas
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2819)
2021-04-14 Får jag rätt till arv genom att inte godta ett testamente?
2021-04-12 Vad händer med arv om vi ''bara'' är sambos?
2021-04-11 Hur kan man stoppa en bedragare från att få arv?
2021-04-09 Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt?

Alla besvarade frågor (91210)