Kan man ärva skatteskulder?

Vi är tre särkullbarn som är dödsbodelägare tillsammans med vår avlidne pappas fru. De har inga gemensamma barn, inget testamente eller enskild egendom. Skulderna översteg tillgångarna ganska mycket och resterande gemensamma lån kommer frun överta. Vi barn kommer inte ärva någonting utan har tagit några minnessaker utan direkt värde från vår pappa, ex. lite kläder, gamla böcker och foton. Huset köptes för 500.000 och såldes för 1.000.000, det ska således betalas vinstskatt efter att alla förbättringskostnader dragits av. 50% ligger på frun och 50% ligger på oss barn. Kan vi åka på att betala vinstskatten vid nästa deklaration även om vi inte fått ut något arv och det är minus i dödsboet?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tolkning av frågan och lagrum.

Som jag förstår din fråga finns det en skuld bestående av vinstskatt som inte har täckning i dödsboet. Du undrar nu ifall ni, i mån av bröstarvingar, kan behöva betala denna skuld. För att ta reda på det vänder vi oss till ärvdabalken (ÄB).


Kan man ärva skulder?

Vid dödsfall skapas ett dödsbo som är en egen juridisk person (18 kap. 1 § ÄB). Detta betyder att det är dödsboet som övertar och förvaltar den avlidnes skulder och tillgångar. Dessa skulder ska sedan betalas med de medel som finns i dödsboet, och skulderna förs därmed inte vidare. Enklare sagt så kan man alltså inte ärva skulder. Skulle skulderna överstiga tillgångarna i ett dödsbo så kan man försätta dödsboet i konkurs (19 kap. 11 § ÄB).


Gäller detsamma för en skatteskuld?

Frågan är om det finns något undantag för skatteskulder mot den ovan stadgade huvudregeln. Av 4 kap. 1 § inkomstskattelagen framgår att dödsboet är skatteskyldigt för den dödes och dödsboets inkomster. Säljs bostaden av dödsboet är det alltså dödsboet som ska betala skatten med de tillgångar som finns i dödsboet.

Om dessa tillgångar inte räcker till går dem till Kronofogdemyndigheten. Eftersom dödsboet sedan upphävs när arvskiftet är klart, och ingen ärver skulderna, finns det inget som myndigheten kan vända sig till för att kräva skatteskulderna. Enligt 3 § lagen om preskription av skattetillgångar skrivs därmed skulden av efter 5 år. I enklare termer försvinner den alltså.


Sammanfattning.

Som huvudregel kan man inte ärva skulder. Detta gäller även skatteskulder. Finns inte täckning går skulden till Kronofogden där den tillslut skrivs av.

För er del betyder detta alltså att ni intekommer behöva betala den obetalda vinstskatten.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har ytterligare funderingar är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen, antingen genom att ställa en fråga till eller boka tid med en jurist här.

Vänligen,

Emil Szepesvari BurmanRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning