Kan man ärva i sin döda förälders ställe?

2019-06-27 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej Jag har en faster som inte har några barn, inte är gift. Hon hade en bror, min pappa som gick bort för 4 år sedan. Han var gift. Jag och min bror fick vid detta skiftet vår lagliga lott. Resten fick min pappas man. Han satt kvar i orubbat bo. Nu till frågan. Vem ärver min faster? Min pappas man eller jag och min bror? Eller alla vi. Om där inte finns något testamente. Om där finns testamente. Är det då det som gäller?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Bestämmelserna om arvsrätt återfinns i ärvdabalk (1958:637) (ÄB), den hittar du här!

Kort om den legala arvsordningen

De personer som är berättigade till arv efter den avlidne delas in i tre olika arvsklasser som ärver i turordning. Barn kallas för bröstarvingar i lagens mening och tillhör den första arvsklassen enligt 2 kap. 1 § ÄB. Även barnbarn och barnbarnsbarn tillhör den första arvsklassen men de har bara rätt att ärva i sin förälders ställe om föräldern är avliden. Ovanstående rätt att ärva i sin avlinda förälders ställe benämns som istadarätt. Är inga släktingar ur den första arvsklass vid liv ärver den andra arvsklassen. Kvarlåtenskapen är den egendom/förmögenhetsmassa som den avlidne efterlämnar.

Den andra arvsklassen består av den avlidnes föräldrar, eller om dessa är avlidna, den avlidnes syskon. Finns det inga syskon så träder deras barn i deras föräldrars ställe 2 kap. 2 § ÄB. Saknas det arvingar från första eller andra arvsklassen ärver den tredje arvsklassen, den består av den avlidnes mor- eller farföräldrar 2 kap. 3 § ÄB.

Vad blir utfallet om er faster inte upprättat ett testamente?

Det är du och din bror som ärver i er pappas ställe i enlighet med istadarätten och 2 kap. 2 § ÄB. Er pappas man har ingen arvsrätt efter er pappa – de är inte längre gifta efter det att er pappa gick bort.

Vad blir utfallet om er faster upprättat ett testamente?

Förutsatt att testamentet uppfyller de formkrav som anges i 10 kap. 1 § ÄB kommer kvarlåtenskapen efter er faster att fördelas enligt testamentets villkor. Med andra ord är det inte givet att er fasters kvarlåtenskap kommer att delas mellan dig och din bror utan fördelningen beror på testamentets innehåll.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Johan Heiman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (556)
2020-05-31 Vad är riskerna med att fördela arvet innan skulderna betalats?
2020-05-28 Hur fördelas arvet?
2020-05-19 Assistans med arvsskifte, lottläggning, andelsberäkning och testamente
2020-05-18 Kan man testamentera bort efterarv?

Alla besvarade frågor (80578)