Kan man ärva dagsböter?

2019-08-26 i Arvsskifte
FRÅGA
Vad händer med utdömda dagsböter om den dömde har avlidit?"Ärver" efterlevande böterna och måste betala, eller avskrivs de?
SVAR

Hej, tack för att u vänder dig till Lawline med din fråga.

Om personen ifråga själv står på alla lån/skulder och han eller hon senare avlider ska skulderna lösas mot tillgångarna i dödsboet. Om tillgångarna i dödsboet inte räcker till för att betala av skulderna kommer ingen att ärva den resterande delen av skulden. Man skulle kunna uttrycka sig som så att skulden skrivs av och försvinner när innehavaren av skulden har avlidit.

På ovanstående sätt är det även om personen har efterlevande arvingar. Finns det skulder kvar som inte har täckts av tillgångarna i dödsboet blir inte arvingarna betalningsskyldiga för skulden. På samma sätt blir det också om personen i fråga har en make/maka ifall de gäller en skuld som personen har för sig själv.

Sammanfattningsvis kommer alltså skulden först och främst att lösas mot tillgångarna i dödsboet. Ifall skulden är högre än dödsboets tillgångar kommer resterande skuldbelopp att skrivas av. I Sverige råder nämligen en princip om att skulder inte ska ärvas, såvida man inte har gemensamma lån/skulder - då ansvarar man solidariskt för dessa.

Allt gott,

Tilde Skånvik
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (538)
2019-12-09 Gåva till barn
2019-12-08 Arv delat på fyra eller tre?
2019-12-08 Hur kräver jag att få min arvslott?
2019-12-08 Hur fördelas arv mellan särkullbarn och efterlevande make?

Alla besvarade frågor (75564)