Kan man ärva av sina syskon?

2021-08-02 i Arvsordning
FRÅGA
Ärver jag ensam min bror. Mina syskon lever inte längre.
SVAR

Inledning

Svaret på din fråga beror lite på hur er familjesituation ser ut och eventuella testamenten. Därmed kommer jag nedanför kortfattat beskriva ärvdabalkens (ÄB) regler i allmänhet och vilken möjlighet syskon har att ärva varandra. När jag besvarar frågan utgår jag ifrån att det inte finns något testamente som avtalar bort ärvdabalken.

De olika arvsklasserna

Om den avlidne var gift ärver den efterlevande maken hen (3 kap. 2 § ÄB). Om den avlidne var ogift ärver hens närmaste släktingar. Möjligheten för släktingar att ärva bestäms utifrån en viss turordning som utgår ifrån tre olika arvsklasser. De arvingar som ingår i varje arvsklass tar lika lott av kvarlåtenskapen d.v.s. delar lika på arvet. Om en arvinge i en arvsklass är avliden och har barn som är i livet träder barnen in som arvingar i dess ställe, vilket kallas för istadarätt.

Den första arvsklassen är den avlidnes barn och barnbarn (2 kap. 1 § ÄB). Om din bror har barn eller barnbarn kommer alltså din brors arv tillfalla dem. Men om han inte har barn eller barnbarn och därmed inte finns några arvingar kvar i den första arvsklassen kommer arvet att tillfalla den andra arvsklassen (2 kap. 2 § ÄB). Den andra arvsklassen består av föräldrar, syskon och syskonbarn. Om din bror har en förälder vid liv kommer du och den föräldern alltså behöva dela lika på arvet. Den tredje arvsklassen består av mor- och farföräldrar och i andra hand deras barn (exempelvis den avlidnes moster) (2 kap. 3 § ÄB). Den tredje arvsklassen ärver endast om det inte finns någon arvinge kvar i den andra arvsklassen.

Slutsats

Sammanfattningsvis kommer du att ärva din brors kvarlåtenskap i helhet, förutsatt att han inte har några arvingar i första arvsklassen och att du är ensam arvinge i den andra arvsklassen. Om endast en av din brors föräldrar är vid liv kommer du att behöva dela lika på arvet med hen. Om dina avlidna syskon har barn kommer de också att ärva din bror på grund av istadarätten, och du kommer i sådana fall att behöva dela lika på kvarlåtenskapen med dina syskonbarn.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Om du vill ha fortsatt vägledning i processen kan du boka en tid med en av våra skickliga jurister här: https://lawline.se/boka. Lawline erbjuder också produkter till fast pris :https://lawline.se/fixed_price.

Med vänliga hälsningar,

Elin Andrén
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1667)
2021-09-23 Vem ärver min bror?
2021-09-22 Om jag dör innan mina föräldrar, är det då min fru eller mitt barn som kommer ärva?
2021-09-19 Kan min systers barnbarn ärva efter mig?
2021-09-17 Kan man ärva av sin fostermoders halvsyster?

Alla besvarade frågor (95869)