FrågaAVTALSRÄTTAvtal21/03/2018

Kan man använda framtidsfullmakt för att sälja hus?

Ett gift par där den ena står som ägare till fastigheten, och denne blir allvarligt sjuk och inte klarar att fatta beslut och skriva på handlingar. Krävs det någon fullmakt eller liknande, om den andre make/makan skulle behöva sälja huset? Eller får den friska fatta egna beslut, och det räcker med dennes underskrift? Är det vettigt med en framtidsfullmakt, angående detta?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I lag (2017:310) om framtidsfullmakter stadgas i 1 §, att "en framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser. Enligt 2 § samma lag, får fullmakten omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter. Exempelvis bankärenden, betala räkningar, ta hand om avtal om el, hyra eller olika abonnemang. Fullmakten får inte omfatta åtgärder som avses i 2 kap. 1 § första stycket hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) eller 1 § tandvårdslagen (1985:125). I övrigt får den omfatta alla andra angelägenheter. Det kan även skrivas särskilt i fullmakten, att den ska omfatta försäljning av fastighet.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen
Pontus SchenkelRådgivare
Hittade du inte det du sökte?