kan man använda delar från en film i en låt?

2021-08-30 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hur ser det ut om man vill använda en snutt dialog/monolog ur en film i en låt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras främst i Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL)

En film räknas som ett verk enligt 1 kap 1 § p. 4 URL.

Det innebär att den som har skapat filmen kan ha upphovsrättsskydd för den. Har man upphovsrätt så har man en ensamrätt till verket. Upphovsrätten ger då ett skydd mot att verket, i det här fallet filmen, kopieras eller sprids, visas eller görs tillgängligt för allmänheten utan tillstånd enligt 1 kap 2 § URL. Ibland kan dessa verk ändå få användas exempelvis vid televisionssändningar men ersättning kan då krävas (5 kap 48 § URL).

Det som beskrivs här ovan är den så kallade ekonomiska rätten. Det finns förutom denna rätt också en rätt för upphovsmannen att bli associerad med sitt verk, detta beskrivs som den ideella rätten. Denna ideella rätt innefattar även att upphovsmannen inte ska behöva tåla att verket ändras på ett sätt att upphovsmannens konstnärliga anseende kränks. (1 kap 3 § URL).

Det innebär att om man använder sig av någons annans verk på ett olovligt sätt så kan man göra sig skyldig till upphovsrättsintrång.

Det finns dock en regel i 1 kap 4 § 2st URL som beskriver att om man i fri anslutning från ett verk har åstadkommit ett nytt verk så har man upphovsrätt till detta nya verket. Denna regel nämner i förarbetena exempelvis parodier och travestier.

Relaterat till din fråga så kan man hänvisa till ett rättsfall från högsta domstolen nja 2005:905 (Alfons Åberg) där repliker ur litterära verk och filmrepliker hade satts samman i ett radioprogram för att skapa en komisk effekt. Författaren G.B menade att det var ett intrång i upphovsrätten men hennes talan vann aldrig bifall.

Om det är ett upphovsrättsintrång bedöms från fall till fall så det är svårt att säga exakt i ditt fall om det är tillåtet. Som huvudregel så behöver man upphovsmannens tillstånd för att använda sig av dennes verk. Det beror också exempelvis på om låten och sättet du sätter den samman på är kränkande för upphovsmannen eller om du har lyckats skapa ett självständigt verk. Det spelar också roll om filmen fortfarande är skyddad av upphovsrätten eller om skyddet har löpt ut.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Amanda Rydberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (1025)
2021-10-17 Är det lagligt att trycka sin egen logga på annan firmas reklamtröjor?
2021-10-15 Upphovsrätt till bild som publicerats på webbplats
2021-10-14 Namngivning i enlighet med god sed
2021-10-07 Användning av designat tyg

Alla besvarade frågor (96515)