Kan man använda bearbetade bilder för att trycka på tröjor och sälja?

2020-10-23 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej,Vi är ett nystartat företag som undrar hur det är med att trycka bilder på Hoodies. Vi har kommit fram att det inte är lagligt att ta bilder för att sälja dem, men hur är det om man skulle redigera om dem och sedan trycka dem på tröjor?Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om upphovsrätt hittas i lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL).

Olagligt att använda upphovsrättsskyddade bilder:

Som ni skriver är det inte lagligt att trycka upphovsrättsskyddade bilder på tröjor för att sälja dessa. Upphovsrätten innebär nämligen att det endast är upphovsmannen som har rätt att framställa exemplar av verket samt sprida det till allmänheten (1 kap. 2 § URL). För att få använda ett sådant verk krävs upphovsrättsmannens medgivande.

Det finns möjlighet att använda ett bearbetat verk:

Den som i någon form bearbetar ett material, genom att översätta det till en annan konstform, genom att redigera om eller korta ner det eller genom att omarbeta originalet på annat sätt, får upphovsrätt till sin prestation i egenskap av bearbetare. Även den här formen av upphovsrätt för bearbetaren kan dock bara utövas under förutsättning av originalkonstnärens godkännande. En sådan upphovsrätt kan alltså bara utövas av de båda gemensamt (1 kap. 4 § URL).

Om bearbetningen däremot är så omfattande att den blivit ett nytt och självständigt verk har originalkonstnären inte längre någon rätt till verket. Att endast förstora/förminska, beskära, färglägga eller retuschera en bild anses inte innebära att ett nytt självständigt verk tillkommit utan det krävs i regel något mer. Huruvida ett nytt självständigt verk tillkommit beror på originalbildens skyddsomfång (hur särpräglad denna är) och graden av självständigt skapande som den bearbetade bilden ger uttryck för (se NJA 2017 s. 75).

Sammanfattning:

Sammanfattningsvis krävs det, för att ni ska kunna använda bilder utan upphovsrättsmannens samtycke, att ni bearbetar bilderna på så sätt att ett nytt självständigt verk uppkommer. Kraven för detta är relativt höga och det räcker alltså inte med att ni endast förstorar/förminskar, beskär, färglägger eller retuscherar bilderna.

Hoppas ni fick svar på er fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?