Kan man ansöka om LVU flera gånger?

Hej det är så att socialtjänsten hade lvu på mina barn fram tills 22 juni då beslutades det att det skulle tas bort då jag som mamma som har ensmvårdnad på mina barn har gjort allt för att skydda mina barn. Nu har socialtjänsten beslutat att vi ska få familjebehandlare samt att jag skall ha en säkerhetsperson i mitt nätverk men vad händer efter detta kan socialtjänsten ändra sig och ansöka om lvu igen

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Kan beslut om LVU fattas på nytt?

LVU är en förkortning av Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. Beslut om LVU innebär med andra ord att man beslutar om tvångsvård av ett barn. Sådana beslut fattas av förvaltningsrätten, det vill säga domstolen, efter det att socialtjänsten ansökt om det (4§ LVU). Förutsättningarna för att ett barn ska vårdas med stöd av LVU är:

1) Ifall barnet skadar sig själv på ett eller annat sätt. Det kan exempelvis vara genom missbruk av alkohol eller droger, att ägna sig åt brottslig verksamhet, eller på annat sätt riskera att allvarligt skada sin hälsa eller utveckling (2§ LVU)

eller

2) Om barnet riskerar att skada sin hälsa eller utveckling på grund av den miljö barnet lever i (3§ LVU). Det kan handla om fysisk eller psykisk misshandel, att föräldrarna brister i sin omsorg över barnet, utnyttjanden och övergrepp, eller något annat beteende eller förhållande som kan skada barnet.

I lagen står det att risken för att barnet skadar sin hälsa eller utveckling ska vara påtaglig. Det betyder att det ställs höga krav för att LVU ska bli aktuell, det ska alltså inte vara fråga om någon liten risk. Alla beslut som tas enligt LVU ska alltid utgå från barnets bästa. Vad som är bäst för barnet ska vara avgörande i varje fråga och hela socialtjänstens arbete. 


Om antingen 1) eller 2) är uppfylld så ska det beslutas att vårda barnet enligt LVU. Detta betyder att beslut om LVU kan tas flera gånger, men endast om 1) eller 2) är aktuell. 

Slutligen kan nämnas att förvaltningsrätten, det vill säga domstolen, kontinuerligt ska pröva om behovet av tvångsvård fortfarande finns kvar (13§ LVU). Syftet med tvångsvården är trots allt att hjälpa barn och om behovet inte längre finns, så ska heller inte vården fortsätta.


Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen!

Med vänlig hälsning,

Linnea HoodRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000