Kan man anmäla någon som felaktigt påstår sig vara en myndighetsperson?

2021-12-07 i Övriga brott
FRÅGA
Om en person utger sig från att vara från en myndighet exempelvis kommunens stadsbyggnadskontor och i själva verket personen inte alls jobbar där eller har ett samarbete med kommunen och personen ville komma hem till en för att diskutera planläggning, kan man anmäla detta och vad kallas detta för? Jag är tacksam för all information jag kan få
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Föregivande av allmän ställning

Det kan vara brottsligt att obehörigt påstå sig vara från en myndighet och det kallas för föregivande av allmän ställning (brottsbalken (BrB), 17 kap. 15 §). Detsamma gäller om någon bär uniform eller annat tjänstetecken som ger intrycket av att denne är med i en yrkeskår med det allmänna som huvudman trots att denne inte är behörig, exempelvis om en person som inte är polis bär en polisuniform.

Av dina uppgifter verkar det inte som att någon burit en uniform eller ett tjänstetecken, utan snarare som att någon muntligen påstått sig komma från en myndighet trots att det inte är sant. För att ett sådant påstående skall vara otillåtet måste det röra sig om ett påstående som innebär att personen i fråga utövar myndighet, eller i alla fall agerar som om att vara behörig att utöva sådan myndighet (BrB, 17 kap. 15 § 1 stycket). Frågan i detta fall blir då vad som anses vara myndighetsutövning.


Vad innebär myndighetsutövning?

Myndighetsutövning är i regel beslut och åtgärder som vidtas av statliga och kommunala myndigheter och som påverkar enskilda personer (prop.1975:78, s.141 ff.) Myndigheternas befogenhet för sådan myndighetsutövning skall regleras i någon författning, som i någon lag eller förordning.

Det räknas som myndighetsutövning om någon från kommunens stadsbyggnadskontor diskuterar planläggning med en enskild person eftersom planläggning är en åtgärd av en myndighet som kommer få verkningar för den enskilda personen. Som utgångspunkt får alltså inte någon utge sig för att vara från en myndighet såsom kommunens stadsbyggnadskontor för att diskutera planläggning med dig, om inte personen i fråga är behörig att göra detta. (BrB, 17 kap. 15 §).

Detta förutsätter att det är frågan om planläggning som berör just dig för att räknas som myndighetsutövning, exempelvis bygglov för dig eller din granne. Notera alltså att inte alla beslut och åtgärder av en myndighet är myndighetsutövning. Om agerandet inte berör myndighetsutövning räknas inte heller handlingen som den otillåtna gärning vi talar om här (BrB, 17 kap. 15 § motsatsvis).

I ditt fall skulle påståendet förmodligen dock bedömas som myndighetsutövning och därmed ett otillåtet påstående. Detta eftersom personen agerar som om att vara behörig att vidta åtgärder om planläggning som berör dig när personen säger att denne ska komma hem till dig och diskutera planläggning.

Råd om hur du kan gå vidare

Eftersom det du beskriver kan röra sig om ett brott skulle jag ge dig rådet att göra en polisanmälan. Du kan göra en polisanmälan genom att gå in på en polisstation eller ringa 114 14.

Det kan noteras att om en person som inte alls är behörig att utöva myndighet skulle fatta ett beslut som gäller planläggning så är det ogiltigt (prop. 1975:78, s.144). Värt att nämna är också att om ärendet skulle tas vidare efter anmälan måste ytterligare frågor bedömas för att den person som begått gärningen ska kunna fällas för brott. Sådana frågor kan vara bevisfrågor, om personen haft uppsåt till sitt handlande, med mera. Detta hindrar dig dock inte från att i alla fall göra en anmälan.

Jag hoppas att detta ger dig lite vägledning. Om du önskar personlig hjälp kan du alltid boka tid med en av våra jurister på Lawline juristbyrå: BOKA

Vänliga hälsningar

Felicia Björck
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (1045)
2022-01-15 Filma på grannens tomt
2022-01-14 Får man importera och sälja SARMs i forskningssyfte?
2022-01-13 Är de tillåtet att ha sex med djur?
2022-01-11 Vad kan en domare som medvetet fattar olagliga beslut dömas för?

Alla besvarade frågor (98564)