FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott23/04/2022

Kan man anmäla någon för falska anklagelser?

Hej! Min förre detta sambo har anmält mig för våldtäkt och jag har varit på polisförhör och det har blivit nerlagt direkt eftersom hon har ljugit ( inga bevis). Kan jag anmäla henne för falska anklagelser och dra henne inför rätta? Vem står för kostnaderna i tingsrätten? Tack på förhand

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan kommer jag att redogöra för vilka brott som skulle kunna bli aktuella utifrån Brottsbalken (BrB). Jag kommer också att redogöra för vad som gäller angående rättegångskostnader utifrån 31 kap. Rättegångsbalken (RB)

Falsk angivelse

Brottet falsk angivelse regleras i 15 kap. 6 § BrB och innebär att man kan bli dömd för brottet om man anmäler en oskyldig med uppsåt att denne blir fälld till ansvar. 

Förutsättningarna för falsk angivelse är alltså dels att personen som angivits är oskyldig, dels att angivandet syftar till att person som anmälts blir dömd. 

Falsk tillvitelse

En snarlik bestämmelse finns i 15 kap. 7 § BrB, där brottet falsk tillvitelse regleras. Om 6 § inte går att tillämpa blir denna paragraf relevant. Skillnaden mellan brotten är att man, för att dömas för falsk angivelse, ska ha uppsåt till att den som anmäls blir dömd för brott. Om personen enbart anmäler i syfte att besvära personen och inte för att denne ska bli dömd är alltså brottet falsk tillvitelse mer relevant.

Vem ansvarar för rättegångskostnader?

Om du väljer att anmäla din före detta sambo för brott inleds först en förundersökning (23 kap. 1 § RB). Under denna undersökning insamlas bevis och om det finns tillräckliga bevis kan en åklagare välja att väcka åtal (23 kap. 2 § RB). 

Om den som blir tilltalad döms för brottet ska han eller hon ersätta staten för vissa kostnader, som t.ex. för eventuell offentlig försvarare (31 kap. 1 § RB). För det fall den misstänkte blir friad så kan rätten besluta att den tilltalade ska få ersättning från staten för sina kostnader (31 kap. 2 § RB). 

Målsägande (det vill säga den som blivit utsatt för brott) behöver som huvudregel inte betala några rättegångskostnader. Det finns dock undantag, som t.ex. om man anmäler utan skäl (31 kap. 3 § RB). 

Sammanfattning 

Beroende på uppsåtet kan antingen falsk angivelse eller falsk tillvitelse bli aktuellt. Huruvida åtal väcks beror på om åklagaren anser att det finns tillräcklig bevisning för att ett brott föreligger. Som målsägande behöver man dock i regel inte oroa sig för att behöva betala några rättegångskostnader.

Jag hoppas att jag har lyckats svara på dina frågor, och om du skulle undra över något mer är du välkommen att skicka in en fråga till oss igen. 

Med vänliga hälsningar,

  

Jennie AskengrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”