Kan man anmäla ett sexualbrott som man utsattes för som barn?

FRÅGA
Hej, om man som sex/sjuåring blev utsatt för ett sexuellt övergrepp, kan man fortfarande anmäla det? Både förövaren och den utsatta fyller 21 iår.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag vill börja med att beklaga det fruktansvärda som den utsatta har varit med om. Frågan rör preskriptionstiden för brott, och svaret hittar vi i Brottsbalken (BrB), Lagen med särskilda bestämmelser om om unga lagöverträdare (LUL), Preskriptionslagen, Skadeståndslagen (SkL) och Socialtjänstlagen (SoL).

Personer under femton år är inte straffmyndiga

Om jag har förstått din fråga rätt så var både den utsatte och offret ca sex till sju år när brottet begicks. Detta innebär dessvärre inledningsvis att förövaren inte kan dömas till påföljd, trots att denne i allra högsta grad begick en allvarlig brottslig handling. Personer under femton år är nämligen inte straffmyndiga i Sverige, och eftersom gärningspersonen var minderårig vid tidpunkten då brottet begicks så kan denne inte straffas för detta (BrB 1 kap 6 §). Hade händelsen polisanmälts vid gärningstillfället, så hade istället Socialtjänsten fått ta ställning till huruvida en utredning borde ha inletts för att kunna avgöra om barnet och dennes familj var i behov av stöd från myndigheten genom t.ex. frivilliga insatser eller vård under LVU (SoL 11 kap 1-2 §). Det finns också en chans att polisen isåfall skulle ha inlett en utredning enligt 31 §, då det finns en presumtion att de ska göra detta så fort ett barn misstänks för ett brott där den lindrigaste påföljden är ett års fängelse. Det hade dock krävts synnerliga skäl, då förövaren var under tolv år (LUL 31 §).

Det går dock att kräva minderåriga på skadestånd

Detta innebär alltså dessvärre att förövaren inte skulle kunna få en påföljd för sina brottsliga handlingar. Det går dock, trots detta, att rikta ett skadeståndsanspråk gentemot förövaren med anledning av det skedda. Du ska då kunna visa att du på grund av barnets (förövarens) vållande ha orsakats skada (SkL 2 kap 1 §). Det finns även ett "utvidgat skadeståndsansvar" för föräldrar, som i vissa fall ansvarar för de skador som deras barn har orsakat genom t.ex. brott (SkL 3 kap 5 §).

Vid brott så är preskriptionstiden för att väcka en skadeståndstalan lika lång som preskriptionstiden för självaste brottet

En skadeståndstalan preskriberas som huvudregel efter tio år (Preskriptionslagen 2 §). Denna regel gäller dock inte vid de tillfällen då brott har begåtts. Preskriptionstiden för skadeståndstalan, matchar nämligen preskriptionstiden för det begångna brottet (Preskriptionslagen 3 §). Alla brott har så kallade "preskriptionstider", vilket innebär att den misstänkte inte längre kan åtalas för brott efter det att preskriptionstiden har löpt ut. I detta fall så kan man ju som sagt inte åtala förövaren för brottet, men att rikta ett skadeståndsanspråk mot denne skulle kanske kunna gå bra så länge inte preskriptionstiden för det aktuella brottet har gått ut.

Preskriptionstiden gällande sexualbrott mot minderåriga varierar

Det framkommer inte närmare i din fråga vad offret har blivit utsatt för, och det går därför inte att ge ett definitivt svar på hur lång preskriptionstiden är i just detta fall. Preskriptionstiden kan nämligen se olika ut beroende på hur brottet klassificeras. Jag kommer därför att rada upp några av de olika preskriptionstider som gäller för sexualbrott mot minderåriga:

- Sexuellt övergrepp mot barn - 5 år

- Sexuellt utnyttjande av barn - 10 år

- Grovt sexuellt övergrepp mot barn - 10 år

- Våldtäkt mot barn - 10 år

- Grov våldtäkt mot barn - 15 år (BrB 35 kap 1 §)

Preskriptionstiden börjar att gälla från den dag då den utsatte fyllde 18 år

Utgångspunkten är att preskriptionstiden ska börja räknas från den dag då brottet begicks, men det finns dock vissa undantag till detta. Ett sådant är om det är på tal om våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande av barn eller sexuellt övergrepp mot barn. I dessa lägen så börjar preskriptionstiden istället att löpa från den dag då den utsatte fyllde 18 år (BrB 35 kap 4 §). Om jag har förstått din fråga rätt så inträffade händelsen för ca 14-15 år sedan, då både den utsatte och förövaren var sex/sju år. Det är tre år sedan parterna fyllde 18 år, och preskriptionstiden borde därför inte ha gått ut oavsett eventuell klassifikation av brottet.

Sammanfattning

Man kan alltid göra en polisanmälan, oavsett hur lång tid som har gått. I detta fall så var dock dessvärre gärningsmannen under 15 år vid tidpunkten som brottet begicks, vilket innebär att denne därför inte kan straffas för detta. Frågan är lite komplex, men jag bedömer det som att den utsatte förmodligen kan rikta ett skadeståndsanspråk gentemot förövaren då även barn kan bli skadeståndsskyldiga. Preskriptionstiden för en skadeståndstalans matchar preskriptionstiden för brottet.

Mina råd

Om den utsatte önskar polisanmäla brottet så skulle jag råda denne att göra det så fort som möjligt. Det går att göra genom att ringa 114 14 eller besöka polisen. Det kan även vara bra för den utsatte att fundera kring om denne har några bevis för att styrka sin sak, eftersom det dessvärre kan vara mycket svårt att bevisa att ett sexualbrott då ord ofta står mot ord.

Som jag i sammanfattningen nämnde så är hela situationen aningen komplex, och det kan därför också vara en god idé att vända sig till en jurist som är väl insatt inom straffrätt och skadestånd. Det går också alltid bra att vända sig till exempelvis Brottsofferjouren om man behöver stöd i situationen. De kan säkert också komma med en del goda råd och tips. Du är dessutom mer än välkommen att återkomma till oss på Lawline med en ny fråga, om du skulle ha några ytterligare funderingar.

Jag hoppas att jag har kunnat hjälpa dig en bit på vägen med din fråga, och önskar därmed ett stort lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Mikaela Berglind Mäkinen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (262)
2019-11-28 Är det ett brott att låta någon visa dig nakenbilder och ge ut ditt nummer?
2019-11-27 Lawline besvarar inte skolfrågor
2019-11-18 Beviskravet för sexköp
2019-11-03 Är det straffbart för en femtonåring att skaffa en "sugardaddy?"

Alla besvarade frågor (75542)