Kan man anmäla en person på en myndighet?

2019-07-26 i Övriga brott
FRÅGA
Hej,Kan man anmäla en enskild handläggare på Försäkringskassan för felaktig handläggning av patients försäkringsärende? Anledningen till min fråga är, att försäkringskassan utan föregående varning drog in sjukpenningen för en svårt multisjuk person som man, mot alla odds, lyckats rädda livet på. Överläkaren/hjärtspecialisten samt fyra andra specialistläkare var mycket upprörda. Att en svårt sjuk person blir fråntagen hela in försörjning, tvingas säga upp sig från sin arbetsgivare för att få a-kassa är fullständigt horribelt.Har handläggarna på Försäkringskassan eget ansvar eller kan de "gömma" sig bakom myndigheten?Vänligen,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om en anställd inom det offentliga vid myndighetsutövande begår ett fel kan personen dömas för tjänstefel (20 kap. 1 § brottsbalken). Det går därför att anmäla en enskild person för att den har begått tjänstefel. Handläggare har således ett eget ansvar.

För att en person ska dömas för det krävs att rekvisiten i lagen är uppfyllda. För det första krävs det att personen gjort fel. För att avgöra det behöver man se djupare på omständigheterna och de lagar och regler som finns. Jag kan inte uttala mig om det men juridiken och läkarnas åsikter behöver inte alltid stämma överens. För det andra ska felet begåtts vid myndighetsutövning. Myndighetsutövning är beslut som fattas av myndighet mot enskilda personer. Att dra in sjukpenningen är ett beslut och borde därför ses som myndighetsutövning. För det tredje krävs att personen gjort fel uppsåtligen eller av oaktsamhet. Det gäller alltså att bedöma om personen borde ha vetat bättre. Det är svårt för mig att utifrån din fråga ta ställning till detta rekvisit. För det fjärde får felet inte bedömas vara ringa. Den bedömningen görs utifrån personens befogenheter och uppgiftens samband med myndighetsutövning. Återigen är det svårt för mig att avgöra.

Sammanfattningsvis kan sägas att en enskild person kan anmälas och dömas för tjänstefel. För att bli dömd krävs att ett antal rekvisit är uppfyllda. Det är svårt för mig att avgöra om de är uppfyllda utifrån informationen i din fråga. Om du väljer att göra en anmälan blir det polisen, åklagare och slutligen domstolen som kommer avgöra om personen begått ett brott eller inte.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen med en ny!

Vänligen,

David Naud Björklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (748)
2020-03-31 Får man spela in samtal för att använda som bevis?
2020-03-31 Skyddande av brottsling att intervjua brottslingar och inte anmäla dessa?
2020-03-30 Kritisk åsikt mot regeringen
2020-03-29 Vad är det för påföljd för penningtvättsförseelse?

Alla besvarade frågor (78651)