Kan man anmäla en kvinna för sexuella trakasserier?

Kan man som man anmäla sexuell trakasseri om en kvinna har utsatt än för detta?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det korta svaret på din fråga är ja; både reglerna om sexuella trakasserier och brottet sexuellt ofredande är könsneutrala (1 kap. 4 § 5 p. diskrimineringslagen och 6 kap. 10 § 2 st. Brottsbalken). Det innebär att ens kön inte spelar någon roll i fråga om vem som kan bli utsatt för, eller för den delen begå, sexuella trakasserier/sexuella ofredanden. 

Skillnaden mellan sexuella trakasserier och sexuellt ofredande

Sexuella trakasserier är en form av diskriminering, och juridiskt sett ses det i första hand som ett arbetsmiljöproblem. Med sexuella trakasserier menas varje form av uppträdande som är av sexuell natur och kränker någons värdighet (1 kap. 4 § 5 p. diskrimineringslagen). Om detta är vad du har blivit utsatt för (alltså en sexuell kränkning på jobbet/en utbildning) kan du välja att först vända dig till din arbetsgivare. Din arbetsgivare har ett utredningsansvar som inträder så fort den får kännedom om att någon form av diskriminering förekommer eller har förekommit på arbetsplatsen. Arbetsgivaren är också skyldig vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att fler trakasserier besågs i fortsättningen (2 kap. 3 § diskrimineringslagen).

Sexuellt ofredande är å sin sida ett brott, som kort sagt består i att genom blottning, handling eller ord kränka någon annans sexuella integritet (6 kap. 10 § 2 st. Brottsbalken). Brottet kan begås av såväl män som kvinnor, och brottsoffrets kön saknar betydelse; var och en kan bli utsatta för sexuella ofredanden, och självklart också anmäla dessa. 

Sammanfattning

Om du upplever att du blivit utsatt för sexuella trakasserier eller blivit sexuellt ofredad kan du anmäla detta oavsett vem som begått det mot dig. Handlar det om ett problem på din arbetsplats eller utbildning kan du vända dig till din arbetsgivare/utbildningsanordnare som enligt lag ansvarar för att sådant inte får förekomma på arbets-/utbildningsplatsen. Du kan även polisanmälda sexuella ofredanden hos Polismyndigheten. Det gör du genom att besöka en polisstation eller ringa tel. 114 14.

Med vänlig hälsning,

Ludwig KarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo