FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt03/06/2018

Kan man ångra gåva?

Min syster har fått min mor att ge henne sin fastighet i gåvobrev, hon har inte pratat med mej eller min bror, min mor känner efter att hon gett fastigheten till henne att hon är lurad, vad göra?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Frågor om gåvor regleras i gåvolagen (se här). Som huvudregel gäller att gåvan inte kan tas tillbaka när den väl givits bort om den uppfyller de krav som ställs upp i 1 § gåvolagen, och det inte finns något förbehåll i gåvobrevet som din mor gjort för att kunna ta tillbaka gåvan.

Gåva i form av fast egendom måste uppfylla formkraven i 4 kap. 1 § jordabalken (JB) (4 kap. 9 § JB). Där sägs att man måste upprätta en skriftlig köpehandling som båda parter skriver under. Om det enbart finns ett gåvobrev – och ingen köpehandling för fastigheten så kan din mor klandra gåvan på grund av formfel (5 § Gåvolagen).

Är det så att det inte går att klandra gåvan genom formfel går det inte att ta tillbaka den. Däremot kan ni andra arvingar hävda att gåvan är ett förskott på arv vid din mors död, detta hjälper emellertid enbart om gåvan inkräktar på er laglott (7 kap. 4 § Ärvdabalken). För att ni ska kunna hävda att gåvan är ett förskott på arv krävs det också att din mors avsikt varit att ordna med sitt arv. Detta kan vara fallet exempelvis om din syster inte får besittning till fastigheten förrän efter din mors död.

Upplysningsvis kan även nämnas att en fullbordad gåva kan ogiltigförklaras precis som vilket avtal som helst. Ogiltighetsreglerna i 3 kap avtalslagen (se här) tar sikte på ogiltighetsgrunder i form av klandervärda förfaranden vid tillkomsten av en rättshandling. De torde dock tillämpas sällan vad gäller gåvor.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, och har du några ytterligare funderingar så är du välkommen att höra av dig till oss igen!

Många vänliga hälsningar,

Josefin TjernellRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”