Kan man ångra ett gåvobrev?

2021-04-30 i Bodelning
FRÅGA
Hej!Jag har skrivit ett gåvobrev till min fru på min andel av vårt hus, den 2020-10-04 med två vittnar.kan jag ångra mig nu?Vi ansökade om skilsmässan den 2021-03-6.MVH
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

När är ett gåvobrev giltigt?

För att ett gåvobrev avseende fast egendom ska vara giltigt krävs det att vissa formkrav är uppfyllda (1 och 29 §§ 4 kap Jordabalken. Det är fyra krav som måste uppfyllas för att gåvobrevet ska anses giltigt:

1) det måste vara skriftligt

2) det måste innehålla förklaring av gåvogivaren att den namngivna fastigheten överlåts genom gåva till gåvomottagaren

3) det ska framgå hur stor del av fastigheten som överlåts genom gåva

4) gåvobrevet måste slutligen skrivas under av både gåvogivaren och gåvomottagaren.

När gåvan fullbordats, det vill säga när gåvobrevet är giltigt och överlämnats till mottagaren kan du som givare inte själv ändra gåvovillkoren, om du inte skrivit med ett villkor om detta då gåvan lämnades.

Ingår gåvobrevet i bodelningen?

När du och din fru skiljer er genomförs en bodelningdär all egendom delas mellan er. Vid en bodelning ska giftorättsgodset delas upp mellan er. Giftorättsgods är den egendom som är er gemensamma. Även gåvor är giftorättsgods och ska ingå i bodelningen om inte gåvan överlämnades under villkoret att det skulle vara din frus enskilda egendom. Du skriver inte om du i gåvobrevet angett att andelen i huset ska vara din frus enskilda. Om du inte gjort detta ska gåvobrevet (andelen i huset) i ingå i bodelningen och delas lika mellan er (3 § 7 kap. första stycket Äktenskapsbalken).

Sammanfattning

Inget du skriver tyder på att gåvobrevet skulle vara ogiltigt eller att du har rätt att i efterhand lägga till vissa saker. Det finns därför ingen möjlighet för dig att ångra dig nu i efterhand.

Gåvan (din andel i huset som du överlåtit till din fru) ska dock ingå i er bodelning om den inte är enskild egendom och kommer då delas lika mellan er.

Hoppas du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att höra av dig till oss igen om du har fler frågor!

Med vänliga hälsningar,

Ida Zackariasson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2898)
2021-10-18 Jämkning av bodelning vid kort äktenskap
2021-10-18 Undanta egendom från bodelning
2021-10-18 Försäljning av samägt hus under skiljsmässa
2021-10-17 I vilka situationer har en sambo övertaganderätt till den andra sambons bostad?

Alla besvarade frågor (96466)