Kan man ångra en fastighetsförsäljning?

Jag har ångrat villaförsäljninngen fått handpenning av köparen skrivit under köpekontrakt 25/9-20 vad gör jag? Köparna har tillträde 26/2-3.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan du ställt rör sig om försäljning av fastighet och regleras i Jordabalken (JB).

Vid köp av fastighet, vilket är en fast egendom, föreligger formkrav (1 kap. 1 § JB).

Köp av fast egendom sluts genom ett upprättande av en köpehandling, som skrivs under av både säljaren och köparen. Handlingen ska innehålla en uppgift om köpeskilling och en förklaring av säljaren att egendomen överlåts till köparen (4 kap. § 1 JB).

Om man inte lever upp till dessa formkrav är parterna inte bundna av avtalet. Det krävs dock att någon av parterna åberopar felet för att köpet ska bli ogiltigt (4 kap. § 1 st. 3 JB).

Vad som gäller för dig

I din fråga framgår det att du skrivit under köpekontraktet, samt fått en handpenning som talar för en vilja i att bli bunden av avtalet. Det framgår inte i din fråga, men jag presumerar att även köparen skrivit under köpekontraktet. Om köpekontraktet dessutom innehåller uppgift om köpeskilling, och en tydlig överlåtelseförklaring är du bunden av avtalet eftersom det uppfyller formkraven i jordabalken. Men om köpeavtalet inte uppfyller ovannämnda formkrav, ska du åberopa detta fel till köparen för att köpet ska bli ogiltigt. Därmed blir du obunden.

En annan väg är om du kommer fram med köparen att riva köpekontraktet, förutsatt att det är frivilligt från köparens sida. En sådan annullering av handlingen är möjligt om det inte finns en tredje man med i bilden. D.v.s en utomstående part, bortsett från köparen och säljaren. (Jfr § 34 Avtalslagen).

Vänligen,

Natalin KabroRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Köp och hyra av fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000