Kan man ångra en fastighetsförsäljning?

FRÅGA
Jag har ångrat villaförsäljninngen fått handpenning av köparen skrivit under köpekontrakt 25/9-20 vad gör jag? Köparna har tillträde 26/2-3.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan du ställt rör sig om försäljning av fastighet och regleras i Jordabalken (JB).

Vid köp av fastighet, vilket är en fast egendom, föreligger formkrav (1 kap. 1 § JB).

Köp av fast egendom sluts genom ett upprättande av en köpehandling, som skrivs under av både säljaren och köparen. Handlingen ska innehålla en uppgift om köpeskilling och en förklaring av säljaren att egendomen överlåts till köparen (4 kap. § 1 JB).

Om man inte lever upp till dessa formkrav är parterna inte bundna av avtalet. Det krävs dock att någon av parterna åberopar felet för att köpet ska bli ogiltigt (4 kap. § 1 st. 3 JB).

Vad som gäller för dig

I din fråga framgår det att du skrivit under köpekontraktet, samt fått en handpenning som talar för en vilja i att bli bunden av avtalet. Det framgår inte i din fråga, men jag presumerar att även köparen skrivit under köpekontraktet. Om köpekontraktet dessutom innehåller uppgift om köpeskilling, och en tydlig överlåtelseförklaring är du bunden av avtalet eftersom det uppfyller formkraven i jordabalken. Men om köpeavtalet inte uppfyller ovannämnda formkrav, ska du åberopa detta fel till köparen för att köpet ska bli ogiltigt. Därmed blir du obunden.

En annan väg är om du kommer fram med köparen att riva köpekontraktet, förutsatt att det är frivilligt från köparens sida. En sådan annullering av handlingen är möjligt om det inte finns en tredje man med i bilden. D.v.s en utomstående part, bortsett från köparen och säljaren. (Jfr § 34 Avtalslagen).

Vänligen,

Natalin Kabro
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köp och hyra av fastighet (292)
2021-10-22 Ingår garderober vid fastighetsköp?
2021-10-01 Vad händer med befintlig hyresrätt när man säljer en fastighet?
2021-10-01 Vad är skälig hyra?
2021-08-15 Går det att kräva hyra retroaktivt när avtalet inte anger någon hyra?

Alla besvarade frågor (96482)