Kan man ändra priset i efterhand?

2019-09-24 i Avtal
FRÅGA
Jag och min tatuerare kom överens om att få 2 fullbordade sleeves och jag skulle betala 20000. Nu har jag bara 4 på ena armen och 2 på den andra. Och jag har lagt 20000. Domhär pengarna var från ett skadestånd och dom skulle hjälpa mig täcka ärr . Jag valde att tatuera istället för "operationer" . Min mor var med mig när vi hade konsultionen. Vi sa 20000. Vad kan jag göra? Han tänker inte tatuera färdigt mina armar även om en sv tatueringarna inte ens är färdig
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vad är problemet?

Jag utgår från att du varit hos en tatuerare som bedriver näringsverksamhet. Jag tolkar din fråga som att du och tatueraren har kommit överens om ett pris (20 000) och nu vill tatueraren ha mer betalt för att göra klart tatueringen. Om ni har kommit överens om ett fast pris så regleras din fråga i avtalslagen (avtl). Om det istället rör sig om en ungefärlig prisuppgift på 20 000 kronor kan konsumenttjänstlagen (ktjl) användas. Konsumenttjänstlagen är egentligen inte direkt tillämplig vid behandling på människor, den har dock genom praxis ändå ansetts tillämpbar i vissa tatueringsfall.

Om ni har kommit överens om ett fast pris

I detta fall har ni ingått ett avtal där han ska tatuera dig för 20 000 kronor. Tatueraren kan i efterhand inte ändra priset eftersom huvudregeln i svensk avtalsrätt är att avtal ska hållas (pacta sunt servanda). Muntliga avtal är lika bindande som skriftliga juridiskt sett men de kan vara svårare att bevisa (1 § avtl).

Om tatueraren lämnat en ungefärlig prisuppgift

Har tatueraren lämnat en ungefärlig prisuppgift så får inte den överskridas med mer än 15 % (36 § ktjl). Företagaren har rätt till pristillägg om han utfört något tilläggsarbete, alltså behov av arbete som framkommer under tjänstens gång och som lämpligen bör utföras samtidigt. Företagaren kan även ha rätt till pristillägg om tjänsten fördyrats på grund av omständigheter kring dig som konsument och som näringsidkaren inte borde förutsett när avtalet ingicks (38 § ktjl). Eftersom det rör tatueringar så kan jag baserat på din fråga inte komma på något tilläggsarbete eller någon anledning varför tjänsten skulle fördyrats på grund av dig som konsument.

Sammanfattning

Min bedömning är att du inte ska behöva betala något ytterligare för dina tatueringar. I båda fallen som jag tagit upp anser jag inte att tatueraren har rätt att ändra priset i efterhand. Det underlättar även bevisfrågan att du har ett vittne som kan intyga om det priset som ni kommit överens om.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emil Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll