Kan man ändra ensam vårdnad till gemensam vårdnad?

Hej, jag har en fråga angående om vårdnad av barn. Jag har sekretessmarkering och är en ensamstående mamma. Jag undrar hur kan jag göra så att pappan och jag får gemensam vårdnad igen? Hälsningar

Lawline svarar

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor gällande gemensam vårdnad och umgänge tillhör familjerätten och regleras i Föräldrabalken (FB)

Om föräldrarna är överens om vårdnadsfrågan finns det en möjlighet att ändra den, genom avtal hos familjerätten i respektive kommun. Ett sådant avtalet måste godkännas av socialnämnden i kommunen enl. 6kap 6§ FB innan det blir juridiskt bindande. 

Samma ansökan om ändring i vårdnadsfrågan kan göras hos tingsrätten. 

Det som rätten och nämnden kommer fokusera på blir alltid barnets bästa, 6kap 2a§ FB, gällande frågor om umgänge/boende/vårdnad. Därför kommer vikt läggas vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. 

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen, 

Tom JendbroRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”