Kan man ändra beslut om boende och vårdnad för barn?

2019-07-27 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hur gör man om man vill ändra ett tingsrättsbeslut ang boende och vårdnad? Barnet är nu 16 år och vill att den ena föräldern tar över vårdnad och boende.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ur din fråga tolkar jag det som att det råder gemensam vårdnad kring barnet mellan föräldrarna och att det eventuellt finns ett tidigare beslut kring vårdnad och boende. Föräldrabalken (1949:381) och dess 6 kapitel reglerar barnets rätt till umgänge med båda föräldrarna. I frågor rörande umgänge tar man hänsyn till barnets bästa samt dess rätt till umgänge med båda föräldrarna (6 kap. 1 § och 6 kap. 2 a § Föräldrabalken).

Kan du ändra beslut om vårdnad och boende?

I lagen framkommer det att en eller båda vårdnadshavare kan få till stånd en ny prövning av vårdnaden där domstolen gör en prövning om vårdnaden ska ändras (6 kap. 5 § Föräldrabalken). Det är dock barnets bästa som står i fokus i sådana bedömningar. För att starta ett ärende kring vårdnaden lämnar du in en stämningsansökan till den tingsrätt där du är folkbokförd, vilket kan ske via nätet.

Hoppas det var svar på din fråga!

Mvh,

Caroline Båghammar
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå V Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-28 15:58
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (674)
2019-09-23 Vem står för rättegångskostnaden?
2019-09-05 Vem får vårdnaden om förälder med ensam vårdnad avlider?
2019-09-03 Barnen eller nya tjejen?
2019-08-30 Vad kan man göra om en förälder nekar den andra föräldern kontakt med barnet?

Alla besvarade frågor (72982)