Kan man ändra beslut om boende och vårdnad för barn?

2019-07-27 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hur gör man om man vill ändra ett tingsrättsbeslut ang boende och vårdnad? Barnet är nu 16 år och vill att den ena föräldern tar över vårdnad och boende.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ur din fråga tolkar jag det som att det råder gemensam vårdnad kring barnet mellan föräldrarna och att det eventuellt finns ett tidigare beslut kring vårdnad och boende. Föräldrabalken (1949:381) och dess 6 kapitel reglerar barnets rätt till umgänge med båda föräldrarna. I frågor rörande umgänge tar man hänsyn till barnets bästa samt dess rätt till umgänge med båda föräldrarna (6 kap. 1 § och 6 kap. 2 a § Föräldrabalken).

Kan du ändra beslut om vårdnad och boende?

I lagen framkommer det att en eller båda vårdnadshavare kan få till stånd en ny prövning av vårdnaden där domstolen gör en prövning om vårdnaden ska ändras (6 kap. 5 § Föräldrabalken). Det är dock barnets bästa som står i fokus i sådana bedömningar. För att starta ett ärende kring vårdnaden lämnar du in en stämningsansökan till den tingsrätt där du är folkbokförd, vilket kan ske via nätet.

Hoppas det var svar på din fråga!

Mvh,

Caroline Båghammar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (686)
2019-12-08 Kan en förälders nya partner få vårdnad om tidigare barn?
2019-12-08 Vad avgör om en förälder kan få ensamvårdnad?
2019-12-01 Beslut om var barnet ska stå skrivet och gå i förskola vid gemensam vårdnad
2019-11-24 Frågor kring ensam vårdnad

Alla besvarade frågor (75518)