Kan man åberopa 5-års regeln vid ena makens död?

2019-05-31 i Efterarv
FRÅGA
Hej.Jag har en fundering om giftorättsgods vid kortare äktenskap än 5 år.Min bror gick bort 2018. Han gifte sig, 2 månader före sin död. Han och makan var innan dess sambos i ca 3 år. Min bror har inga barn.Har nu precis haft bodelning och som vi förstod så går allt till makan (det som fanns var i princip värdet på det nybygda huset på ca 2 milj), som förfogas fritt av henne. Hälften till efterarvingar (min mor och jag själv, pappa är avliden sedan ett år före min bror). Men detta känns mest som ett sanning utan värde och inte något att lita på i framtiden. Som begravningsfirman uttryckte det till makan; "du kan ge bort det till efterarvingarna nu eller också kan du fritt sätta sprätt på pengarna". Respektlöst men förmodligen sant.FrågaNu har jag av en kompis kompis som är advokat fått info att regeln om "Jämking vid kortare tid än 5 år" kan åberopas. Är det verkligen någon sanning i det? Har själv bara hittat skrivningar om detta i samband med skiljsmässa.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det stämmer att det finns en jämkningsregel i Äktenskapsbalken (här) som kan användas i fall då det vore oskäligt att dela på allt giftorättsgods sett till äktenskapets längd, även kallad 5-års regeln. Det stämmer dock mycket riktigt att den inte kan åberopas när bodelning sker med anledning av att den ena maken avlidit. Detta framgår av 12 kap 1 § st 2 (här).

Det stämmer att all egendom tillfaller den efterlevande maken men att arvingarna till den först avlidna maken får sitt arv i form av efterarv, dvs. när din brors maka avlider, och att hon har fri förfoganderätt under tiden. Däremot kan det vara bra att känna till att det finns ett undantag till den efterlevande makans fria förfoganderätt och hon kan inte "fritt sätta sprätt på pengarna". Det finns nämligen en regel i Ärvdabalkens 3 kap 3 § (här) som syftar till att skydda efterarvingarna mot att deras rätt till efterarv går förlorad genom att den efterlevande maken skänker bort egendom. Det kan exempelvis röra sig om en större donation och andra gåvor, eller t.o.m att man tecknar försäkringar till vilkas maken insätter andra än efterarvingarna som förmånstagare.

Det finns dock vissa kriterier som ska vara uppfyllda för att efterarvingarna ska ha rätt till ersättning på grund av den efterlevande makens ageranden: Det ska vara fråga om en gåva eller liknande handling som innebär en väsentlig minskning av egendomen, minskningen ska ha orsakats av den efterlevande maken och detta ska ha skett i syfte att utestänga efterarvingarna från arvet eller att maken inte haft tillräcklig hänsyn till efterarvingarna vid agerandet.

Det finns alltså ingenting som ni arvingar kan göra nu i förebyggande syfte för att tillvarata er rätt till arvet, mer än att vara lite vakna på hur frun spenderar pengarna och hanterar egendomen. Hör därför gärna av dig om du vill veta mer eller om det skulle uppstå någon situation där du misstänker att frun vill utestänga er från efterarvet.

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (677)
2020-05-24 Efterarvsrätt vid värdeminskning i förmögenhetsmassan
2020-05-23 Efterarvsrätt efter testamenterad egendom
2020-05-23 Har jag rätt att ärva när min avlidna systers make avlider?
2020-05-20 Är jag berättigad efterarv om jag blir adopterad av min styvfar?

Alla besvarade frågor (80458)