FrågaFAMILJERÄTTFaderskap31/05/2018

Kan mamman kräva att den som i faderskapsbekräftelse angetts som barnets pappa gör ett faderskapstest?

För 10 år sen hade jag 2 män rätt tätt inpå varandra. Jag blev gravid å fick barn. Den ena mannen ville ta på sig pappa rollen å vägrade göra test å gick med på det. Han skrev på papperna om faderskap. Nu 10 år efter är han inte bra för varken mig eller barnet och jag vill göra ett faderskapstest för de känns inte som han är pappan. Han vägrat ställa upp själv även den andra kandidaten. Kan jag kräva det som mamma att det görs ett så här långt efter o fast han har skrivit på papperna??

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om fastställande och hävande av faderskap finns i föräldrabalken. Den faderskapsbekräftelse som mannen skrev på för tio år och som säger att han är barnets pappa kan hävas av domstol om det senare visar sig att han inte är det (1 kap. 4 § tredje stycket). Enligt lagen om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap kan domstolen förordna om att mannen ska göra en blodundersökning (eller liknande undersökning som faderskap kan fastställas igenom), och samtidigt besluta om att han måste betala vite om han inte gör det (1 § och 2 §). För att domstolen ska kunna förordna och "tvinga fram" en blodundersökning måste någon av parterna i målet yrka på det. Parterna i ett mål om hävande av en faderskapsbekräftelse är barnet och den man som enligt bekräftelsen är pappan. Barnets mamma får alltså inte för egen del föra talan om en faderskapsbekräftelse ska upphävas (NJA 1984 s. 319).

Du kan alltså inte kräva att mannen gör ett faderskapstest, däremot kan ditt barn väcka talan i domstol och yrka på att domstolen ska förordna om att mannen ska göra testet. Ditt barn får och ska självklart inte behöva föra talan själv om detta, istället ska enligt föräldrabalken överförmyndaren i er hemkommun förordna om en god man som för ditt barns talan i domstol. Som barnets mamma kommer du att höras i målet, och har då en möjlighet att förklara din syn på saken (3 kap. 4 §).

Hoppas du fick svar på din fråga, om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Faderskap? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000