Kan mamman förlora vårdnaden på grund av att hon flyttat hem till sina föräldrar?

Hej , det är såhär att min syster har ett barn som är strax över 1 år , hon har hela tiden haft ensam vårdnad över barnet då pappan inte engagerat sig . Inte förens nu när dem skall gå skilda vägar så börjar han bråka om att ta ensam vårdnad över barnet. Eftersom min syster har valt att flytta hem till våra föräldrar kan hon då förlora barnet för att hon inte har en egen lägenhet/bostad ?

Lawline svarar

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Ett par som gått skilda vägar har rätt att själva bestämma över hur vårdanden om barnet ska fördelas dem sinsemellan. Kan de inte göra upp om detta själva kan frågan avgöras av domstol. När domstolen ska avgöra hur vårdnaden ska fördelas utgår domarna alltid från barnets bästa. När ett barn är litet tar man särskild hänsyn till att barn, särskilt i låga åldrar, är känsliga för förändringar och mår bra av att efter skilsmässan ha ett boende som är så likt situationen så som den var innan. Det tas också särskild hänsyn till att ett barn mår bäst av att ha en stadigvarande kontakt med båda föräldrarna. Talar alla omständigheter för att barnet fram till nu mest tillbringat tid med sin mamma är det en omständighet som talar för att barnets huvudsakliga boende, och ansvar för barnet, ska vara hos sin mamma. Detta gäller oavsett om mamman flyttat. Har mamman flyttat långt kan domstolen dock behöva göra en annan bedömning ifall flytten är så omfattande att barnet rycks bort från andra välbekanta områden och människor t.ex. måste byta förskola. När nu barnet är så litet kanske inte miljön i sig spelar så stor roll utan snarare relationen till andra människor. Har barnet ett starkt band med sin mamma är det något som domstolen kommer ta hänsyn till när vårdnadsfrågan ska avgöras. Att hon inte har en egen bostad för tillfället behöver inte betyda något negativt för barnet ifall boendet hos föräldrarna är tryggt, lugnt och känns välbekant för barnet.

Hur stor hänsyn domstolen tar till pappans krav är något jag inte kan svara på. Jag kan inte heller ge något exakt svar på hur domstolen kommer döma just i din systers fall. Informationen är för bristfällig och det är jättemånga faktorer som väger in när en vårdnadsfråga ska avgöras.

Sammanfattningsvis är barnets bästa alltid utgångspunkt. Kontinuitet i vardagen och nära kontakt med båda föräldrarna är faktorer som domstolen särskilt tar hänsyn till, se 6 kap. 2 a § föräldrabalken.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vega SchortzRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000