FrågaPROCESSRÄTTDomstol19/01/2022

Kan målsägandebiträdet svara på frågorna under ett förhör?

Hej,

Vad händer om ett målsägandebiträde väljer att sitta tyst under ett helt förhör med målsäganden, alltså att målsägandebiträdet väljer att inte företräda målsäganden under förhöret? Har målsägandebiträdet rätt till att göra så?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar lagen om målsägandebiträde. Enligt 3 § är målsägandebiträdets uppgift att ta tillvara målsägandens intressen samt lämna stöd och hjälp till målsäganden. Vidare kan målsägandebiträdet föra målsägandens talan om enskilt anspråk i en eventuell rättegång, om det inte görs av åklagaren. Under förhören i rättegången finns det även möjlighet för målsägandebiträdet att ställa frågor till målsäganden för att t.ex. klargöra viss information eller liknande.

Målsägandebiträdets uppgift är inte att svara på frågorna åt målsäganden, utan det är upp till målsägandens själv att svara på dessa. Enligt 30 kap. 2 § Rättegångsbalken gäller omedelbarhetsprincipen, detta innebär att domen efter en rättegång endast får baseras på det som framkommit under rättegången. Vidare gäller även muntlighetsprincipen enligt 46 kap. 5 § Rättegångsbalken som innebär att rättegången huvudsakligen ska vara muntlig. Det är därför viktigt att målsäganden själv svarar på frågorna för att rätten ska få ett så bra underlag som möjligt inför den framtida domen. Målsäganden behöver dessutom inte avlägga ed inför sitt förhör, d.v.s. en sanningsförsäkran, vilket innebär att hon/han kan välja att t.ex. undanhålla fakta. Med denna bakgrund är det därför viktigt att målsäganden själv svarar på frågorna.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Noa ShasavarRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo