Kan makar göra egendom till enskild egendom genom villkor i gåvobrev?

Gåvobrev mellan makar avseende bostadsrättslägenhet. Vad händer vid bodelning vid skilsmässa?.

Har jag fattat rätt: En gåva som ges mellan makar kan aldrig bli enskild egendom. Det fordras ett äktenskapsförord mellan makarna för att göra en gemensam.egendom enskild.

I min fråga var förutsättningarna: Det finns ett formellt riktigt gåvobrev som upprättats på HSB: förtryckta blankett. Gåvan avser specifikt den bostadsrättslägenhet som makarna bor i. En av makarna äger idag hela bostadsrätten men är inte enskild egendom.

I det aktuella gåvobrevet ges en andel av bostadsrätten bort och i gåvobrevet finns särskilda villkor avseende gåvan, nämligen att gåvan ska vara gåvotagarens enskilda egendom liksom avkastningen av den.

Gåvobrevet är undertecknat av bägge makarna och HSB är förstås medveten om denna gåva.

Om jag uppfattat rätt i svaret från Er har detta gåvobrev ingen rättslig verkan vid en bodelning vid skilsmässa utan hela bostadsrätten är giftorättsgods och delas lika vid en bodelning.

Har jag uppfattat rätt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler som aktualiseras för att besvara din fråga finns i äktenskapsbalken (ÄB).

Vilken egendom ingår i skilsmässa?
Vid en skilsmässa ska en bodelning göras. I bodelningen igår all egendom som utgör så kallad giftorättsgods (10 kap 1 § ÄB). Vad som är giftorättsgods definieras negativt. Det är nämligen all sådan egendom sin inte är enskild egendom (7 kap 1 § ÄB).


Gåva mellan makar
I 7 kap 2 § ÄB framgår att enskild egendom är sådan egendom som make fått i gåva av någon annan än den andra maken, med villkor om att egendomen ska vara mottagarens enskilda.


Om man läser denna meningen motsatsvis innebär det alltså att makar inte genom villkor i samband med en gåva kan göra egendom till enskild egendom. Det innebär alltså att äktenskapsförord är det enda sättet genom vilket makar sinsemellan kan förordna vad som ska vara enskild egendom. Om äktenskapsförord alltså saknas kommer egendomen att fortsättningsvis utgöra giftorättsgods och därmed ingå i bodelningen.

Svar på din fråga
Ja, du har alltså uppfattat svaret rätt. Villkoren i gåvobrevet saknar rättslig verkan på grund av den begränsning som uppställs i 7 kap 2 § ÄB. Enligt denna regel förhindras makar från att göra gåvor till enskild egendom genom villkor i gåvan. Dessa villkor blir inte rättsligt bindande och gäller därmed inte. I en eventuell bodelning saknar därför gåvobrevet rättslig verkan i den del som reglerar att egendomen ska vara enskild egendom. Gåvan i sig blir alltså dock inte ogiltig, bara kravet om att egendom ska vara enskild.

Den enda möjligheten som makar alltså har för att omvandla giftorättsgods till enskild egendom är att skriva och registrera ett äktenskapsförord.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Emma NilssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”