Kan makar ge kvarlåtenskap till tredje person trots testamentes bestämmelse?

BetHej!

Vad betyder nedanstående text på vårt testamente?

"Undertecknade äkta makar förordna härmed som vår yttersta vilja och testamente, att den av oss som överlever den andre skall erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt, dock med undantag för bröstarvinges laglott."

Varför jag undrar är, att äkta makarna har avlidit men att hela kvarlåtenskapen är bortskänkt som gåva till annan utomstående person, värde ca 5 000 000 kr. Kan det verkligen gå till så

MVH

Lawline svarar

Hejsan! Kul att du väljer att vända dig till oss på Lawline.

Aktuellt lagrum: Ärvdabalk.

Testamentets innehåll och betydelse
Bestämmelsen innebär att den som lever efter den första makens död ska få allting med fri förfoganderätt. Emellertid om de har barn så ska de få rätt till sin laglott (en laglott är hälften av deras arvslott). Bestämmelsen i deras testamente är dock överflödig eftersom det stadgas redan densamma i svensk lag idag. Lagrummet du vill titta på är 3kap 1§ ärvdabalk.

Eftersom den delen av testamentet endast reglerar om en av personerna går bort kan den inte användas för att bestämma vad som händer med kvarlåtenskapen om båda går bort, därför kan den inte heller användas på något vis vid detta tillfälle.

På grund av begränsad information om resten av testamentet så utgår jag från att det inte finns något i testamentet som reglerar vem kvarlåtenskapen ska gå till och därför är det nödvändigt att titta på ärvdabalkens bestämmelser om arv.

Bortskänkning till utomstående person
Som utgångspunkt så ska ett testamente skrivas för att man ska veta vart deras kvarlåtenskap ska gå efter deras bortgång. Emellertid gav makarna tredje personen en gåva och under omständigheterna verkar det som att gåvan ska liktställas med ett testamente enligt 7kap 4§ ärvdabalk. Huvudregeln är att detta ska respekteras, men att söner och döttrar ska ha tid att kunna klaga på detta och få ut deras laglott, dvs hälften av makarnas kvarlåtenskap.

Om bröstarvingar vill ha ut deras laglott, så måste de påkalla jämkning enligt 7kap 3§ ärvdabalk. Antingen genom att stämma tredje personen i rätten eller genom att meddela honom eller henne att de vill ha ut sin laglott. Detta måste göras inom 6 månader från dagen de fick reda på vart tredje personens innehav av deras arvslott.


Allt gott, med vänliga hälsningar!

Binh TranRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000