Kan makar ärva varandra med full äganderätt genom ett testamente?

Hej,

pappa gick bort för ett tag sedan och det finns ett testamente som säger att allt vi syskon ärver efter honom inklusive ev. avkastning är enskild egendom. När mamma gick bort för ett par år sedan så fanns inget testamente och pappa ärvde allt.

Min mans föräldrar har skrivit ett testamente där arvet efter dem inklusive ev. avkastning kommer att bli enskild egendom för honom och hans syskon.

Vi är gifta och har inga barn.


Om vi har förstått det rätt så den dagen någon av oss går bort så ärver vi varandra, även den enskilda egendomen, med fri förfoganderätt. Vi vill genom ett gemensamt testamente göra så att den andra ärver allt, även den enskilda egendomen, med full äganderätt. Vissa säger att detta inte går då enskild egendom inte kan testamenteras bort då den alltid ska gå vidare på "rätt" sida i familjen, så vi undrar om vi kan göra som vi tänkt?

Lawline svarar


Hej!

Tack för att ni vänder er till oss på Lawline med er fråga.

Reglerna om makars arvsrätt hittar ni i Ärvdabalkens 3 kap., här.


Enskild egendoms betydelse vid en makes bortgång

Begreppet enskild egendom är ju, som ni säkert vet, väldigt centralt i förhållandet mellan makar.

När en make går bort görs en bodelning mellan den efterlevande maken och dödsboet (precis som vid en skilsmässa), och det samlade giftorättsgodset delas lika mellan de båda sidorna. Den enskilda egendomen lämnas utanför bodelningen på båda sidor.

Dödsboets enskilda egendom tillsammans med hälften av giftorättsgodset utgör då den avlidne makens kvarlåtenskap.

Efter den här processen tappar den enskilda egendomen sin betydelse. Om den avlidne maken inte har några barn från ett annat förhållande (s.k särkullbarn) så ärver den andra maken kvarlåtenskapen direkt, och hen ärver den (om inte annat bestämts genom testamente) med fri förfoganderätt. Att ärva kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt innebär egentligen inte någon större skillnad än att ärva den med full äganderätt. Den enda skillnaden är att maken då inte får testamentera bort den, eftersom den utgör ett skydd för den först avlidne makens arvingar, ofta kallat efterarv(eftersom de får ut sitt arv först när den kvarlevande maken avlider).

Den enskilda egendomen spelar alltså bara roll i bodelningsskedet, där den avgör hur stor kvarlåtenskapen blir(om den avlidne exempelvis hade väldigt stora tillgångar i enskild egendom och förhållandevis lite giftorättsgods så innebär det ju oftast att dödsboet gynnas i bodelningen och kvarlåtenskapen efter den avlidne blir stor). Det är i detta skede som den enskilda egendomen har sin betydelse. När väl arvet genomförs kan kvarlåtenskapens storlek spela roll, om den avlidne maken har några särkullbarn som kan förvänta sig ett efterarv.


Full äganderätt genom testamente

En make kan också i ett testamente förklara att den andre maken ärver kvarlåtenskapen med full äganderätt, som ni pratar om. Skillnaden är som sagt här att den efterlevande maken i sin tur kan testamentera bort denna egendom. Annars innebär det i praktiken inte någon större skillnad om kvarlåtenskapen ärvs med fri förfoganderätt eller full äganderätt. Speciellt inte i ert fall eftersom ni inte har några barn.

Så, för att kortfattat svara på er fråga: Ja, ni kan skapa ett inbördes testamente som reglerar hur ni ska ärva varandra. De enda formkraven som finns är att testamentet måste upprättas skriftligen och bevittnas av två vittnen, se ärvdabalken 10 kap. 1 §. Att enskild egendom ska ”stanna inom familjen” är alltså inte rätt.


Jag hoppas ni fått svar på er fråga. Svaret innehåller en del juridiska begrepp och är bitvis omständigt, så om det uppstått några oklarheter så får ni gärna ställa en fråga i kommentarsfältet här nedan så ska jag försöka svara på dem!

Lucas CyrénRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”