Kan mail begäras ut?

FRÅGA
Hej, jag vill veta om e post från en avdelningschef ( enhetschef) till alla anställda på en vårdavdelning i ett så kallat veckobrev är en offentlig handling ?Mvh
SVAR

Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den här typen av frågor regleras främst av offentlighetsprincipen, tryckfrihetsförordningen (TF) samt offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Vad innebär offentlighetsprincipen?

Offentlighetsprincipen är en central princip inom svensk rätt. Principen fastställer att handlingar hos svenska myndigheter ska vara tillgänglig för allmänheten (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen). Offentlighetsprincipen kan emellertid inskränkas under vissa förutsättningar genom offentlighet- och sekretesslagen.

Är korrespondensen offentlig handling?

För att ta reda på om dessa handlingar är offentliga handlingar krävs det att de uppfyller de kriterier som ställs upp för en handling (2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen). Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt, vilket är kriterier mail uppfyller. Därefter ska det fastställas om handlingen är allmän. För att en handling ska vara allmän måste den vara upprättad eller inkommen till en myndighet samt förvaras där (2 kap. 4 § TF). Om e-posten är upprättad hos en myndighet eller kommun är den i regel att ses som allmänna (2 kap. 10 § TF), under förutsättningen att sekretess inte har föreskrivits.

Slutsats

Den korrespondens som du vill ha ut är med stor sannolikhet offentliga handlingar, vilket gör att du kan begära ut dem. Du begär ut dokumenten genom att ta kontakt med den aktuella kommunen eller myndigheten.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (318)
2021-01-15 Hur kontrollerar jag om någon har körkort?
2021-01-15 GDPR - göra offentlig handling tillgänglig?
2020-12-30 Offentlighet och sekretess gällande uppgifter i dom
2020-12-26 Är en dom en allmän handling trots sekretessbelagda uppgifter?

Alla besvarade frågor (88318)