Kan lös egendom tillhörande gäldenärens sambo utmätas?

2020-10-29 i Utmätning
FRÅGA
Hej! Om man har skulder hos kronofogden och bor tillsammans med en kille som äger en bil, som han har tagit lån för att kunna köpa. Det finns köpekontrakt, han står som ägare på bilen och han betalar även för försäkringen. Skulle kronofogden kunna utmäta hans bil för mina skulder?En sambo ska väl inte kunna bli av med sina ägodelar som han själv köpt och betalar för bara för han lever tillsammans med någon som är skuldsatt ? Och vad är tillräckliga bevis för att kunna styrka att den tillhör honom om det skulle uppstå en utmätning på bilen?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som gäller vid utmätning regleras i utsökningsbalken (UB).

Huvudregeln är att lös egendom får utmätas om det framgår att egendomen tillhör den betalningsskyldige, det vill säga gäldenären (4 kap. 17 § UB).

Om gäldenären är gift eller sambo

Det finns också en presumtionsregel som gäller när gäldenären är gift. Om gäldenären är gift och varaktigt sammanbor med sin make och de har lös egendom i sin gemensamma besittning anses gäldenären vara ägare till egendomen. När gäldenären anses vara ägare till egendom kan egendomen utmätas. Egendomen kan däremot inte utmätas om det görs sannolikt att makarna är samägare till egendomen enligt lagen om samäganderätt eller om det framgår att egendomen tillhör den andre maken eller någon annan. Denna regel gäller även sambor som varaktigt sammanbor med varandra (4 kap. 19 § första stycket UB).

Bilen kommer därför att kunna utmätas om ni är sambor och varaktigt sammanbor och om ni har bilen i er gemensamma besittning. Den kan dock inte utmätas om din kille kan göra det sannolikt att bilen ägs av er tillsammans eller att bilen ägs av honom själv eller någon annan. Han kan därför visa upp ett utdrag ur bilregistret, för att styrka sin äganderätt. Eftersom han kan visa vem som betalat för bilen genom att visa upp köpekontraktet talar detta för att han också äger bilen, likaså att han betalar försäkringen.

Om gäldenären bor med annan

Om ni däremot inte är sambor (eller gifta) men varaktigt sammanbor med varandra och har lös egendom i er gemensamma besittning, får egendomen endast utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären. Huvudregeln gäller alltså här. Det är då upp till Kronofogdemyndigheten att bevisa att bilen tillhör dig och därför kan utmätas (4 kap. 19 andra stycket UB). Med tanke på att det finns omständigheter som talar för att du inte är ägare av bilen, blir det svårt att vinna framgång med utmätningen för Kronofogdemyndigheten.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (539)
2021-06-18 Vad kan man göra för att undanta en gåva från utmätning?
2021-06-10 Skydda egendom från utmätning i ett gåvobrev
2021-06-08 Har folkbokföringsadress betydelse vid utmätning?
2021-06-08 Utmätning av lös egendom i samboförhållande

Alla besvarade frågor (93215)