Kan lös egendom ingå i ett fastighetsköp?

Hej Har köpt en fastighet och säljarna skulle lämna ved, gräsklippare och snöslunga. Nu vill han ha allt tillbaka då han säger att det är lös egendom. Vad skall jag göra?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Jag tolkar din fråga som att du vid köpet av fastigheten fått behålla viss lös egendom och att säljaren nu vill ha tillbaka egendomen. Regler om vad som ska ingå i ett fastighetsköp finns i jordabalken (JB). Jag kommer att utgå från att det rör sig om en bostadsfastighet och därmed kommer jag inte använda regler som handlar om industrifastigheter. 

Ved, gräsklippare och snöslunga är lös egendom
Vad som är lös egendom finns inte definierat i lag. Dock går det att ur lagen läsa ut motsatsvis vad som är lös egendom. Allt som inte är fast egendom i lagens mening är lös egendom.

Fast egendom är jord (1 kap. 1 § JB). Vidare är fastighetstillbehör fast egendom, såsom träd och byggnader (2 kap. 1 § JB). Till sist är även byggnadstillbehör fast egendom, exempelvis spis och element i en byggnad (2 kap. 2 § JB). Gemensamt för fastighetstillbehör och byggnadstillbehör är att det ska finnas ett fysiskt samband mellan föremålet och fastigheten eller byggnaden. Förenklat kan detta förklaras som att föremålen på något sätt ska sitta fast eller vara svåra att flytta. 

Eftersom varken ved, gräsklippare eller snöslunga har något fysiskt samband med fastigheten eller byggnaden är det lös egendom. 

Lös egendom ingår som huvudregel inte i ett fastighetsköp
När man köper en fastighet ingår all fast egendom i köpet. Lös egendom ingår dock som huvudregel inte. Säljaren har i så fall rätt att ta med sig egendomen. Man kan däremot komma överens om att lös egendom också ska ingå (jämför 4 kap. 1 § första stycket JB)

Bevisläget är svårt
Du och säljaren verkar ha kommit överens om att den lösa egendomen ska ingå i köpet. Dock vet jag inte om ni skrivit med det i köpehandlingen vid köpet. Det är inget krav eftersom även muntliga överenskommelser är giltiga. Däremot är en muntlig överenskommelse mycket svårare att bevisa. Därför vore det lättare för dig att vägra ge tillbaka egendomen till säljaren om det står med i köpehandlingen. Bevisläget är mycket enklare i ett sådant läge. Om det inte står i köpehandlingen att den lösa egendomen ska ingå i köpet står alltså ditt ord mot säljarens ord. Då kan det bli svårt för dig att bevisa att egendomen skulle ingått i köpet, eftersom den starka huvudregeln är att lös egendom inte ingår i ett fastighetsköp. 

Du kan prata med säljaren och försöka lösa situationen
Mitt främsta tips är att prata med säljaren och se om ni kan reda ut situationen själva. Du kan till exempel försöka förklara att den lösa egendomen var en del av avtalet och att du ska ha rätt till den. Om det inte fungerar kan du ta saken till domstol. Det är dock en väldigt kostsam och tidskrävande process. Det skulle kunna vara motiverat att vända dig till domstolen om du betalat mycket mer pengar vid köpet i och med att den lösa egendomen skulle ingå. Jag vet inte om du betalat mer pengar vid köpet på grund av den lösa egendomen men jag tolkar det som att ni kommit överens om att den lösa egendomen skulle lämnas kvar utan att du betalat något extra för den. Om så är fallet skulle jag rekommendera att inte ta saken vidare eftersom bevisläget är svårt och du riskerar att förlora pengar på det.  

Hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har några ytterligare frågor, är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.   

Vänligen,  

Hugo Wejsfelt BorellRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”