FrågaAVTALSRÄTTAvtal19/03/2019

Kan leasingföretaget ändra ett avtal?

Hej!

Jag har ingått ett köpeavtal med ett bilföretag där jag skall leasa en bil. Allt är påskrivet och jag väntar bara på leveransen. Men igår så ringde dem upp mig från finansavdelningen där dem säger att eftersom jag är så pass ung att jag måste betala 20% i insats för att fortsätta med leasingen. Jag har en fast inkomst och ett fast arbete samt att dem ringt min arbetsgivare för att säkerställa att jag jobbar. Jag har helt enkelt gett dem allt dem behöver. Och att jag även blev preminilärt godkänd i deras kreditupplysning.

Därför undrar jag vilka rättigheter jag har i detta läget? Jag har ett avtal där det står klart och tydligt vad jag köpt och vad min månadskostnad blir i månaden. Så alla ekonomiska aspekter är helt klara mellan båda parter. Och jag läste även att om jag backar från dealen så måste jag betala 1.5% av bilens kostnad. Men tänk om dem tvingar mig att backa från dealen vi har. Då måste jag alltså betala dessa 1,5% av bilens kostnad. Då måste jag tvinga dem att backa från avtalet för att jag inte skall behöva betala för dessa 1,5%.

Vad tror ni är det bästa jag kan göra i detta läget? Jag skulle mer än gärna fortsätta med det avtalet vi har idag och få min bil. Det är ju själva meningen med privatleasing att man inte skall behöva betala någon insats. Men nu har dem tvingat mig att göra det.

Hela avtalet är påskrivet av både mig och säljare. Står klart och tydligt vilka mina kostnader blir per månad samt vad jag beställt. Jag hoppas att ni kan hjälpa mig

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Inledningsvis vill jag poängtera att mitt svar kommer att bli något generellt då jag inte sett hur avtalet mellan dig och leasingfirman är utformat. Utgångspunkten enligt svensk rätt är att avtal ska hållas. Om ni har ett ingånget avtal som stadgar att du ska leasa bilen en viss tid till en viss kostnad så gäller det avtalet. Det innebär att företaget inte kan ändra avtalet i efterhand och begära att du ska erlägga en insats om tjugo procent. Undantaget är om det i avtalet står att det kan krävas att så ska ske.

Utgångspunkten för dig är således att avtalet gäller och att leasingföretaget inte kan ändra det. Även för det fall att leasingföretaget skrivit in att det ensidigt kan ändra villkoren går det att diskutera om huruvida ett sådant villkor är skäligt eller ej. Det är inte alls omöjligt att en domstol kan bedöma det som ett oskäligt villkor som ska åsidosättas.

Om du inte når framgång är min rekommendation att du anlitar en jurist som går igenom ditt avtal och även för din talan om så behövs. Utgångspunkten är att avtalet är giltigt och vad ni avtalat ska gälla. För det fall att det finns intaget i avtalet att leasingföretaget har en ensidig rätt att ändra villkoren går det att argumentera för att avtalsvillkoret är oskäligt och ska åsidosättas. Om inte annat kan det argumenteras för att du inte ska bli tvungen att betala en straffavgift för att företaget ändrat förutsättningarna. Är du intresserad av att komma i kontakt med en jurist på Lawlines juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.


Med vänliga hälsningar,


Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning